Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-10-2013

Pieredze, kas ved uz mērķi


Š.g. 29.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā uz 13.Ikgadējo Latgales angļu valodas skolotāju metodisko konferenci „ELT – Experience that Leads to Target” pulcējās 167 dalībnieki no Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona skolām, lai gūtu jaunu pieredzi un ierosmes savam darbam.

Atklājot konferenci, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka pauda prieku par lielo un nerimstošo interesi par aktuāliem angļu valodas apgūšanas jautājumiem, jo konferences kļuvušas par ikgadējām un šodien notiek jau trīspadsmitā. Skolotāju aktivitāte, piesakoties konferencei, ir arī pamats tam, ka mainīta pasākuma norises vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzijas zāles iespējas ir kļuvušas par mazām.

Jau tradicionāli konferenci iesāk izdevniecību prezentācijas: Iveta Vītola iepazīstināja ar „Pearson” jaunumiem drukāto un digitālo mācību līdzekļu jomā, Tatjana Ginzburga pastāstīja par „Express Publishing”  aktualitātēm, bet Dace Miška informēja par „Oxford University Press” (OUP) piedāvājumiem.

Pēc izdevniecību jaunumiem OUP skolotāju tālākizglītotājs Edmunds Dadlijs (Edmund Dudley) visus klātesošos iepazīstināja ar savu redzējumu par interaktīvu gatavošanos eksāmenam, maksimāli ņemot vērā pusaudžu intereses.

Turpinājumā skolotāji iesaistījās dažādu darbnīcu aktivitātēs. Britu Padomes (BP) skolotāju tālākizglītotājs Endrjū Makkenzijs (Andrew McKenzie) piedāvāja idejas, kā dzīvei nākotnes pasaulē sagatavoties pašam un palīdzēt to izdarīt skolēniem. BP skolotāju tālākizglītotājs, rakstnieks Džeremijs Teilors (Jeremy Taylor) ieteica, kā izmantot kooperatīvās mācīšanās metodes aktivitātes komandas mērķu sasniegšanai. Dace Miška sniedza atšķirīgu skatījumu uz mācīšanu un mācīšanos, pamatojoties uz vecuma un mācīšanās stilu dažādību, kā arī aktualizēja attēlu kartiņu izmantošanu piecus līdz astoņus gadus vecu bērnu mācīšanā. Iveta Vītola uzsvēra IT aizvien pieaugošo lomu un to piedāvātās jaunās iespējas mācību procesā. Roberts Bekmāsters (Robert Backmaster), skolotāju tālākizglītotājs, pievērsās kultūru dažādībai un to ietekmei uz mācību procesu, kā arī lasīšanai un lasīšanas prasmju attīstīšanas iespējām.  Tatjana Ginzburga skāra valodas apguves īpatnības sākumskolas posmā un raksturoja pusaudžu mācīšanās īpatnības. Irina Bučinska (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs) atklāja savu pieredzi autentisku daiļliteratūras tekstu izmantošanā gramatikas mācīšanā 5.-9.klašu skolēniem. Edmunds Dadlijs ieteica, kā gramatikas apgūšanu „atdzīvināt” un padarīt aizraujošu, bet Marija Kleckovska (PTE Assessor Trainer, LCCI Invigilator, Baltic Examination Board) uzsvēra valodu zināšanu un prasmju nozīmi karjeras izaugsmē.

Pēc darbnīcu aktivitātēm konferences dalībnieki atkal pulcējās zālē, kur Džeremijs Teilors demonstrēja 15 ceļus, kā pusaudži gan nopietnā, gan aizraujoša veidā  var apgūt valodu ārpus klases, savukārt, Endrjū Makkenzijs piedāvāja atcerēties, ka mūsu iespējas apgūt ko jaunu ir praktiski neierobežotas.

Konferences noslēgumā visi tās dalībnieki saņēma sertifikātus, bet organizētāji un atbalstītāji – Britu Padome, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde un Daugavpils Centra vidusskola – daudzus sirsnīgus pateicības vārdus par vērtīgo saturu un teicamo organizāciju.

„Nākamgad tiksimies atkal” – savos ieteikumos rakstīja angļu valodas skolotāji!

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša
Atpakaļ