Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-10-2013

Mūsu pieredze ir interesanta


„Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" , šie Raiņa vārdi nu ir neatņemama mūsu iestādes viesu grāmatas sastāvdaļa, jo tieši ar šādiem vārdiem par gūto pieredzi mūsu iestādē pateicās Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” kolektīvs. 25.oktobra rītā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” viesojās 46 pirmsskolas darbinieki no Ilūkstes, Bebrenes, Subates un Dvietes, lai iepazītos un pārņemtu labāko darba pieredzi.

Viesiem bija iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības – vācu valodu un sporta dejas,  kā arī ielūkoties divus – trīs gadus veco bērnu fiziskās izglītības un veselības nodarbībā, piecus – sešus gadus vecu bērnu integrētajā rotaļnodarbībā un vērot „Maizītes svētkus” sešus – septiņus gadus vecu bērnu grupā. „Rūķīša” pedagoģes bija izveidojušas arī izstādes ar pašu gatavotajām didaktiskajām spēlēm bērnu runas attīstīšanai, matemātisko priekšstatu veidošanai, lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai, darbībām ar priekšmetiem un sensorajai audzināšanai, konstruēšanai. Viesiem interesanti šķita arī skolotāju pašu gatavotie mūzikas un ritma instrumenti, telpu rotājumi un atribūti teatrālajai darbībai. Viesi apmeklēja iestādi, uzteica telpu estētisko un attīstošo vizuālo noformējumu un priecājās par sakopto un drošo teritoriju, novēlot arī turpmāk nezaudēt radošumu un sirds mīlestību pret bērniem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas

24.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece 
Inese Kapteine

 
Atpakaļ