Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-10-2013

Daugavpilī notika informatīvais seminārs - atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs


Š.g. 28.oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informatīvais seminārs izglītības iestāžu pedagogiem – karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem par karjeras attīstības atbalsta resursiem un iespējamo sadarbību jaunieša bezdarba mazināšanai.

Semināru vadīja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte Nora Kalēja un NVA Daugavpils filiāles karjeras konsultante Daina Samuša. Semināra ievadā VIAA pārstāve semināra dalībniekus informēja par karjeras atbalsta jēdzienu definīcijas izmaiņām Izglītības likumā, tad pastāstīja par diviem galvenajiem karjeras plānošanas pamatelementiem – es un pasaule, no kuriem pirmais pamatelements ietver skolēnam tik aktuālos jautājumus: „Ko es gribu?”, „Ko es varu?”, savukārt, otrais pamatelements – tā ir pasaule ar dažādām izglītības iespējām un darba tirgu, kas katram pašam ir jāizpēta atbilstoši savām interesēm, vajadzībām un iespējām. 

NVA pārstāve stāstīja par iespējām palīdzēt jauniešiem, kas vēl mācās, gan arī tiem, kas nemācās un nestrādā, par iespējamo NVA un izglītības iestāžu sadarbību stāstīja.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu bezdarba situāciju Latvijā un reģionā, par darbā iekārtošanās problēmām un NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem jauniešiem. Derīgi bija uzzināt darba devēju un jauniešu dažādos viedokļus par nepieciešamajām prasmēm, stājoties darbā.  

Daloties pieredzē, NVA pārstāve uzsvēra, ka jauniešiem bieži vien trūkst izpratnes par sevi, savām vajadzībām, nav pietiekamas motivācijas un šīm lietām lielāka uzmanība jau jāpievērš mācību laikā skolā.

Semināra otrā daļa bija praktiskā nodarbība, kuras laikā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar NVA un VIAA mājas lapā pieejamajiem resursiem un to izmantošanas iespējām gan individuāli, gan grupu konsultācijām un klašu stundām.

Kopskaitā seminārā piedalījās 33 dalībnieki: karjeras konsultanti, klašu audzinātāji, studenti ne tikai no Daugavpils, bet arī no Preiļiem, Aglonas novada un Rēzeknes.

Paldies sadarbības partneriem – VIAA un NVA par sniegto aktuālo informāciju, sadarbības iespējām un atbalstu karjeras izglītības jautājumos!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas

pedagoģe-karjeras konsultante

Santa Čeirāne

t.65407437

santa.ceirane@daugavpils.lv

 
Atpakaļ