Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-08-2013

Domes Administratīvā komisija atgādina


Cienījamie Daugavpils izglītības iestāžu audzēkņu vecāki vai viņu pilnvarotās personas, Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija, vēlas pievērst Jūsu uzmanību, ka strauji tuvojas pirmais septembris, kad jāsāk domāt par nepilngadīgo skolas gaitām, jo īpaši jāpievērš uzmanību tam vai nepilngadīgais pa vasaru nav aizmirsis vecāku mācītās gudrības, no kurām atkarīga viņa paša drošība un veselība.

Septembra sākums ir laiks, kad liela daļa skolēnu un arī viņu vecāki vēl dzīvo vasaras iespaidā. Lai skolas laiku neaizēnotu nepatīkami atgadījumi, lūdzam, izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem vai viņu pilnvarotām personām, atgādināt nepilngadīgajiem ne tikai par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nepieciešamību, bet arī par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošo noteikumu Nr. 37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” ievērošanu.

Izvērtējot Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas lietvedībā esošās lietas, tika konstatēts, ka pieaug to lietu skaits, kad nepilngadīgām personām tiek piemērots sods saskaņā ar zemāk minētām tiesību normām:

  • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta 4.daļu, kurā noteikts, ka par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, —izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit latiem;
  • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.1 pantu, kurā noteikts, ka alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, savukārt par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem;
  • Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošo noteikumu Nr. 37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” 2.1.punktu, kurā noteikts, ka par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīru utml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem;
  • Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošo noteikumu Nr. 37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” 2.7.punktu punktu, kurā noteikts, ka par stāvēšanu uz atpūtas soliņiem, sēdēšanu vai stāvēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm publiskā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem

Ņemot vērā administratīvo lietu dinamiku, lūdzam rast iespēju atgādināt bērniem, ka, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepilngadīgai personai ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošās vielas. Kā arī lūdzam iepazīstināt bērnus ar Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 „Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”.
Atpakaļ