Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

27-06-2013

Bumbas sporta stundām Daugavpils vidusskolās


Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (VPIP) sāk īstenot projektu „Sporta spēļu inventārs 5 Daugavpils vidusskolām”, kura kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 2980. Projekts tiks finansēts gan no pašvaldības,  gan no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) līdzekļiem, katrai no institūcijām sedzot 50% izmaksu saskaņā ar projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” nolikumu.

Projekta iesniedzējs bija Daugavpils pilsētas dome, taču projekta pieteikuma sagatavotāja un īstenotāja ir VPIP. Jāpiebilst, ka projektu konkursam kopumā tika iesniegts  231 projekta pieteikums, bet IZM atbalstīja tikai 49.

Projekta realizācijas laikā iegādātais sporta inventārs līdzīgās daļās tiks sadalīts starp piecām pilsētas skolām: 3., 6., 13., 15. un 16.vidusskolu. Projekta mērķa grupa ir šo Daugavpils skolu 3028 izglītojamie visu klašu posmos. Inventāra iegādes aktualitāti noteica vecā inventāra katastrofālais nolietojums vai neesamība un jaunie apstākļi – jaunizbūvētie āra sporta laukumi ar kvalitatīvu segumu un norobežojumiem pie renovētajām un siltinātajām skolu ēkām. Šajās piecās vidusskolās notiek ārpusskolas interešu nodarbības dažādos sporta pulciņos (vieglatlētika, sporta spēles, basketbols, koriģējošā vingrošana), kuros nepieciešams izmantot bumbas. Tādējādi iepirktais inventārs tiks izmantots ļoti intensīvi un lietderīgi, arī atveseļošanas procesā koriģējošās vingrošanas nodarbībām. Projekta vispārīgais mērķis – iegādāties attīstošu un kvalitatīvu sporta inventāru, lai sekmētu sporta stundu standarta īstenošanu, veicinātu jauniešu interesi par kolektīvajām sporta spēlēm. Tiks iepirktas piemērotas bumbas (meitenēm un zēniem) basketbola, futbola (iekštelpām un āra nodarbībām) un florbola spēlei. Florbolam ir paredzēts iegādāties arī nūju komplektus katras skolas komandai. Iegādājoties florbola ekipējumu piecām skolām, paredzams, ka tas veicinās šī sporta veida popularitāti jauniešu vidū, kā tas ir citur Latvijā. Projekta ietvaros Daugavpilī 2013.g.oktobrī tiks organizētas pilsētas skolēnu sacensības florbolā divās vecuma grupās:1995.-1997.g.dz. un 1998.-2000.g.dzimušajiem jauniešiem.

Sporta inventāru būs iespējams izmantot arī dažādos sporta svētkos, draudzības spēlēs, veselības dienās un turnīros. Sporta stundu nodrošinājuma papildinājums netieši veicinās arī jauniešu vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanos.

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102

 
Atpakaļ