Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-08-2012

Vācijas un Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā kultūrzinātniskā kontekstā


Daugavpils Universitātes Vācu filoloģijas katedra, sadarbībā ar Jaunākās vācu literatūrzinātnes institūtu Marburgas Universitātē organizē zinātnisko konferenci par tēmu "Vācijas un Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā kultūrzinātniskā kontekstā"

Laiks un norises vieta: 3.-4. septembrī Daugavpils Universitātē Vienības ielā 13, 310. aud.

Konferences dalībnieku grupa sastāv no ģermānistiem, kas galvenokārt pievēršas interkulturālām pētniecības tēmām un pārstāv dažādas Latvijas un Vācijas universitātes un institūtus. Šīs grupas galvenais mērķis ir iezīmēt perspektīvas latviešu un Vācijas-Baltijas literatūras attieksmju analīzē, pārskatīt nacionālās filoloģijas pētījumus, ierosināt ilgtspējīgu pētnieku sadarbības tīklu, lai konstatētu pētniecības "iztrūkstošos posmus" lingvistikas, vācu valodas kā svešvalodas, valstmācības, literatūrzinātnes un kultūrsocioloģijas jomā un tādējādi turpinātu attīstīt Ziemeļaustrumeiropas kultūras attiecības.

Programma

Konferenci finansiāli atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs.
Atpakaļ