Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

28-06-2012

Lai ar pārliecību izvēlētos nākotnes ceļus


Klāt ir vasara – ne tikai atpūtas, bet arī pārdomu un izvēles laiks. Skolu 9. un 12.klašu absolventiem ir spraigs laiks, kad jāizvēlas, kur turpināt izglītoties, kad aktualizējas ar karjeras izvēli un iespējām saistīti jautājumi.

Profesijas izvēle  ir nopietns process, kura laikā svarīgi ir iepazīt, izprast un  izvērtēt gan sevi, gan profesiju pasauli un izglītības iespējas, kā arī  situāciju darba tirgū. Šajā brīdī ir svarīgi iegūt atbilstošu informāciju, saņemt padomus, kas palīdzētu pieņemt vēlmēm, spējām un interesēm atbilstošus lēmumus, jo profesijas izvēle ir atbildīgs solis.                                        

No 2012.gada 16.aprīļa Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļā strādā pedagogs-karjeras konsultants.  Pedagoga-karjeras konsultanta mērķauditorija ir vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi,  kuri var griezties ar jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izvēli un  iegūt informāciju par tālākās izglītības  iespējām pilsētā un valstī.

Lai rosinātu uz pārdomām, pārliecinātos par savām vēlmēm, aktualizētu jautājumus par karjeras izvēli, tiem, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu, ir iespēja  ielūkoties un iegūt informāciju dažādās interneta vietnēs:

            www.niid.lv (Nacionālā izglītības iespēju datu bāze) – dažāda ar karjeras izvēli saistīta     

informācija (izglītības iestādes un programmas, karjeras testi u.c.);

www.nva.lv (Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa), sadaļa „Karjeras pakalpojumi” – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas, profesiju apraksti un standarti, karjeras testi u.c.);

            www.izm.gov.lv (LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa) – dažāda ar karjeras izvēli  saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas u.c.);

www.lm.gov.lv (LR Labklājības ministrijas mājas lapa) – profesiju standarts;

www.viaa.gov.lv (Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapa) – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas Latvijā un ārzemēs u.c.);

www.prakse.lv – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas, prakses un darba vietas u.c.);

www.aiknc.lv (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas lapa) – informācija par augstskolu un augstākās izglītības programmu piedāvājumu valstī.;

www.lak.lv (Latvijas Amatniecības kameras mājas lapa) – informācija par amatu apguves iespējām pie amatu meistariem;

www.proforientator.ru – profesiju apraksti, personības un karjeras izpētes testi krievu valodā.

Par karjeras izvēli un turpmākās izglītības plānošanu  jādomā jau daudz agrāk, nekā tikai beidzot pamatskolu vai vidusskolu, un darbs šajā jomā ir plašs, tādēļ skolēnu un viņu vecāku vajadzībām izveidota un apkopota datu bāze par profesionālās un akadēmiskās izglītības iespējām un piedāvājumu Daugavpilī, lai veicinātu izpratni par  apgūstamajai profesijai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Ir iespēja arī  ielūkoties dažādu  tautsaimniecības nozaru ikdienas darbībā, izmantojot VPIP bibliotēkā pieejamajos  videomateriālos.

Lai iepazītu profesiju pasauli un ar to saistīto izglītības ieguvi, tiek domāts par to, kā šo procesu padarītu interesantāku un aizraujošāku, tādēļ tiek meklēti dažādi sadarbības partneri gan pašvaldībā, gan izglītības un kultūras iestādēs.  Interesantas ieceres ir plānots realizēt sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu departamentu, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Mākslas skolu „Saules skola”.

Jo vairāk  būs informācijas par karjeras jautājumiem, jo mazāka būs iespēja kļūdīties, izdarot izvēli par labu kādai no profesionālās darbības jomām, tādēļ esat laipni aicināti un gaidīti Saules ielā 7, 24. kabinetā ( 3. stāvā)  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 – 17.00 vai arī iepriekš piesakoties: t. 65407437

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas

pedagoģe-karjeras konsultante

Santa Čeirāne

t.65407437

 
Atpakaļ