Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

27-06-2012

Tālmācības iespējas Daugavpils 3.vidusskolā


3.vidusskola pirmā mūsu pilsētā un visā Latgales reģionā jau otro mācību gadu realizē divas tālmācības programmas, par ko skolai izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātās licences. Viena no programmām paredzēta 7.-9.klašu skolēniem, otra – vispārizglītojošā – 10.-12.klašu skolēniem.

Tālmācība  ir iespēja jauniešiem, atrodoties ārpus Latvijas, turpināt iegūt izglītību. Mācības notiek ar interneta starpniecību, kura izmantošana ļauj saņemt pedagoģisko un organizatorisko atbalstu, uzdot jautājumus noteikta mācību priekšmeta pedagogam, saņemt atbildi, mācību materiālus un pārbaudes darbus. Katrs mācību priekšmeta kurss paredz obligātās ieskaites, kuras veiksmīgi nokārtojot, izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē. Lai iegūtu vidējo vai pamatizglītību, izglītojamajiem eksāmeni ir jākārto klātienē.

Mācību programmas ir piemērotas visu vecumu audzēkņiem, kuri spēj motivēt sevi pašmācībai un dod priekšroku individuālam mācīšanās tempam.

            Sīkāku informāciju var saņemt skolā Daugavpilī, Raiņa ielā 30, tālr. uzziņām: 65423030, 65440843.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Diāna Zahareviča
Atpakaļ