Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

02-05-2012

Vai viegli būt konkurētspējīgam skolotājam?


Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē, kas ne vienmēr spēj sniegt pozitīvas emocijas. Lai pedagogiem Latvijā sniegtu atbalstu, kopš 2009. gada rudens Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk – projekts). Līdz 2011. gada decembrim projektā iesaistījušies 1816 Daugavpils pedagogi, atbalstu saņemot trīs aktivitātēs:

  • Profesionālā pārkvalifikācija un uzņēmējspējas attīstīšana;
  • Papildu kvalifikācijas iegūšana;
  • Iesaistīšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma piedāvā pedagogam apzināt un apkopot savas profesionālās darbības izvērtējumu, pēc vienotas metodikas veidojot portfolio un tādējādi identificējot sasniedzamos rezultātus un uzdevumus rezultātu secīgai sasniegšanai. Vienlaikus novērtējums rosina pedagoga priekšrocības un arī trūkumus analizēt no dažādiem skatu punktiem. Šāds objektīvs vērtējums ne tikai ļauj pedagogam un izglītības iestādes metodiskajai un administratīvajai vadībai izdarīt secinājumus, bet arī mērķtiecīgi plānot profesionālo pilnveidi un skolas attīstību kopumā.

Projekta vadītāja Evija Papule uzsver, ka projekts pakāpeniski maina skolotāju attieksmi pret sava darba kvalitātes novērtēšanu: „Atverot iespēju sevi vērtēt citiem, mēs, skolotāji, pakāpeniski atveram skolas un, svarīgākais, klases telpu brīvam un atklātam mācību un sadarbības procesam. Tikai droši rādot savu ikdienas darbu, mēs varam iemantot patiesu cieņu! Ir skaidrs, ka projekta trešā aktivitāte, praktizējot pedagoga darba objektīvu, daudzpusīgu izglītības kvalitātes novērtēšanu, veido pamatu skolotāju karjeras iespējai. Kā novērtēt skolotāju? Uz šo jautājumu projekta laikā nemitīgi meklējam atbildi, un šis darbs jāturpina. Mūs priecē tas, ka skolotāji ir gatavi ieraudzīt nākotni, kur viņu loma mainās, skolotāji kļūst atvērtāki, sāk ieklausīties sevī un citos.”

Jau kopš projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanas sākotnes tas bijis vērsts uz pieredzes un viedokļu apmaiņu, kā arī aktīvām diskusijām ne tikai pedagogu vidū, bet arī veicinot starpnozaru sadarbību un plašāku skatījumu uz pedagogu profesijas attīstību.

 2012. gada 2. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Daugavpils 16.vidusskolā Aveņu ielā 40, Daugavpilī  notiks sadarbībā ar Projekta vadības grupu rīkots seminārs „Kompetence+kvalitāte+kreativitāte=Konkurētspējīgs pedagogs”.

Seminārā piedalīsies ap 250 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada izglītības iestāžu pedagogu, lai diskutētu par pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas iespējām un to ietekmi uz izglītības kvalitātes paaugstināšanos, kā arī atskatītos uz līdz šim paveikto, un identificētu tuvākā un tālākā nākotnē risināmos jautājumus.

Uz semināru no katras Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada izglītības iestādes ir aicināti 1-2 pedagogi (ieteicams – skolu komisiju pārstāvji). Semināra pirmajā daļā plānots iepazīties ar inovācijām, izaicinājumiem un iespējām pedagoga darbā, noklausoties Baibas Bašķeres, Zanes Matesovičas un Gunāra Stroda lekcijas.  Semināra otrajā daļā tiks piedāvāts iesaistīties divās dažādās radošajās darbnīcās, kuras vadīs Skaidrīte Ūzuliņa, Inga Baltace, Maija Korkliša, Ilga Stikute, Gints Bude un Andžejs Reiters. Līdz ar to pedagogiem būs iespēja iepazīties ar savas un citu profesiju pārstāvju skatījumu uz pedagogu darba dažādiem aspektiem, vienlaikus bagātinot savu pieredzi un papildinot zināšanas un prasmes. Semināra noslēgumā plānotas radošo darbnīcu prezentācijas un formulētas galvenās atziņas saistībā ar pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu.

Semināra dalībnieki saņems apliecinājumu. Pieteikšanās semināram notiek elektroniski līdz š.g. 27.aprīlim (ilona.bohane@inbox.lv), norādot dalībnieka/u vārdu/us, uzvārdu/us un darba vietu. 

 

 Programma

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
Vispārējās izglītības nodaļas izglītības metodiķe,

 projekta koordinatore

Ilona Bohāne (65432102)

 


Atbildīgā par projektu:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
vadītāja Marina Isupova
Atpakaļ