Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

01-03-2012

Projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” ziņas


Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” (Vienošanās Nr.2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509) īstenošana.

Projekts paredz 15 pilsētas skolas apgādāt ar 423 stacionārajiem datoriem (pilnie komplekti ar licencēto programmatūru), 18 portatīvajiem datoriem skolotājiem (arī ar licencēto programmatūru), iegādāties un uzstādīt 7 multimediju kabinetu aprīkojuma komplektus un attīstīt 15 lokālos datortīklus.

 

Lai nodrošinātu stacionāro datoru, portatīvo datoru un multimediju tehnikas komplektu iegādi, IZM Eiropas Savienības fondu  finansētās apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” projekta ietvaros veica centralizēto iepirkumu.

Iepirkuma rezultātā ar SIA „Lattelekom” 2011.gada 13.septembrī tika noslēgta vispārīgā vienošanās par attiecīgā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegādi izglītības iestādēm. Atbilstoši vispārīgajai vienošanās informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iepirkuma process tika sadalīts divās iepirkumu daļās. Pirmā iepirkuma daļā ir pieejamie portatīvie datori un multimediju komplekti, savukārt otrā iepirkuma daļā būs pieejamie skolēnu stacionārie datori.

Pirmās daļas iepirkuma rezultātā 2012. gada 7.februārī un 8. februārī Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 11.pamatskolā, Daugavpils Krievu vidusskola-licejā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Saskaņa pamatskolā un  Daugavpils Vienības pamatskolā ir piegādāts un uzstādīts jaunais aprīkojums - portatīvie datori un multimediju tehnikas komplekti.

Jāatzīmē, ka otrās daļas iepirkuma rezultātā, līdz 2012. gada 30. jūnijam projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros ir plānots iegādāties 423 skolēnu stacionāros datorus. Skolēnu stacionāro datoru piegāde notiks 15 Daugavpils izglītības iestādēs.

Jāpiebilst, ka projekta ietvaros visās iepriekš minētajās skolās ir izbūvēti arī lokālie datortīkli. Līdz ar projekta ieviešanu Daugavpils skolās tiks paaugstināts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmenis un šo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā tiks nodrošināta ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu.

Projekta kopējais finansējums ir 373 612,43 lati, ko 100% apjomā segs Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF).

 

Informāciju sagatavoja:

Jeļena Karkova

Projekta vadītāja

Kontaktinformācija: tālr.654 76064,

e-pasts: jelena.karkova@daugavpils.lv
Atpakaļ