Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-01-2012

Izglītības iestāžu darbība aukstos laika apstākļos


Pamatojoties uz LR MK noteikumiem  Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”,  izglītības iestādi neapmeklē izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C, un izglītojamie vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C.

Pirmdien,  30.janvārī  sakarā ar aukstajiem laika apstākļiem sākumskolas klašu grupā pilsētas mācību iestādēs nav ieradies 201 skolēns (2% no kopējā skolēnu skaita).  Daugavpils skolas šādām situācijām ir gatavas. Nevienā no Daugavpils skolām mācību process nav partraukts. Izglītības iestādēs darbojas klases, kurās skolēniem ir nodrošinātas dažādas nodarbības un piedāvātas organizētas laika pavadīšanas iespējas.

            Pirmsskolas izglītības iestādes arī aukstā laikā strādā ierastajā ritmā, atturoties vienīgi no bērnu pastaigām svaigā gaisā. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 5°C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10°C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas arī bērniem, vecākiem par 3 gadiem. 

 

 

Informāciju apkopoja un sagatavoja:

IP Veselības veicināšanas koordinētājs

Ruslans Bespjatijs

t.65407422

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434

 
Atpakaļ