Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-07-2018

Mācības “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi"


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” (turpmāk – programma) ar mērķi palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem (e-pakalpojumi), IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem.

Ieradumu un uzskatu maiņas nolūkā būtiski ir nodrošināt ne tikai informējošus pasākumus (piemēram, programmas ietvaros paredzēta reklāma un informācija masu medijos, valsts un reģionālās nozīmes pasākumu rīkošana u.tml.), bet arī aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības izglītošanu un prasmju pilnveidi, lai informāciju nodotu vieglā un saprotamā veidā.

Programmas ietvaros tiks nodrošinātas mācības par e-risinājumu izmantošanu 6 000 “digitālajiem aģentiem” – publiskās pārvaldes darbiniekiem, bibliotekāriem, skolotājiem un citu organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienas pienākumu veikšanā saskaras ar lielu sabiedrības daļu. Mācību mērķis ir izveidot digitālo aģentu tīklu, kura ietvaros izglītoti eksperti spētu sabiedrībai nodot informāciju vieglā un saprotamā veidā, sniegt nepieciešamās konsultācijas e-risinājumu izmantošanā, kā arī būs zinoši par drošības jautājumiem, tādējādi palielinot to sabiedrības īpatsvaru, kas primāri dotu priekšroku pakalpojumus izmantot elektroniskā veidā.

Īpaši būtiska ir skolotāju loma, jo Jūsu ikdiena ir tiešā saskarsmē ar lielu sabiedrības daļu – skolēniem, viņu vecākiem un tuviniekiem. Ir svarīgi jauniešiem attīstīt tās digitālās prasmes, kas nav ietvertas vispārizglītojošajās mācību programmās. Tieši skolotāji kā “digitālie aģenti” var veicināt skolēnu zināšanas par sadarbību ar valsts pārvaldi. Skolēni iegūtās zināšanas par epakalpojumiem var nodot vecākiem un citiem tuviniekiem, palīdzot viņiem apgūt nepieciešamās digitālās prasmes.

Aicinām skolotājus piedalīties klātienes mācībās, kur, izmantojot praktiskus piemērus, Jums saistošā veidā tiks pastāstīts, kādi valsts un pašvaldību iestāžu epakalpojumi ir pieejami, kā tos visefektīvāk un ērtāk izmantot ikdienā. Mācībās tiks sniegta informācija arī par to, kādi e-risinājumi valstī tiks ieviesti tuvākajā nākotnē. Tāpat tiks mācīts, kā vislabāk Jūsu iegūtās zināšanas pasniegt skolēniem, viņu vecākiem un saviem kolēģiem. Skolēni jau no 14 gadu vecuma var patstāvīgi izmantot atsevišķus e-pakalpojumus saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm (piemēram, elektroniska pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai), tāpēc informācija par dažādiem e-risinājumiem ir īpaši noderīga.

Mācībās ietvertie temati:

  • nepieciešamo e-risinājumu lietošana, izmantojot dažādas dzīves situācijas (piemēram, pieteikšanās pamatstudiju programmām Latvijas augstskolās vai karjeras konsultācijām, darba uzsākšana u.c.);
  • e-rīku izmantošana (piemēram, droša elektroniskā paraksta lietošana);
  • drošība internetā - droša interneta pārlūkošana, piesardzības pasākumi, kas veicami privāto datu aizsardzības nolūkā, personas datu drošība;
  • padomi, kas palīdzēs konsultēt audzēkņus un viņu vecākus par e-risinājumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās. 

Mācības ir bezmaksas un tās plānots uzsākt 2018. gada augustā, veidojot mācību grupas gan Rīgā, gan reģionālas nozīmes centros. 

Mācību forma – vienas dienas klātienes mācības (8 akadēmiskās stundas) ar praktiskām nodarbībām, izmantojot datoru, grupās no 8 līdz 15 personām.

Mācību noslēgumā digitālajiem aģentiem tiks izsniegti apliecinājumi par iegūtajām zināšanām.

Mācību dalībniekiem vēlams līdzi ņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) izsniegto personas apliecību (eID) ar aploksni (PIN kodiem), lai mācību laikā iegūtu praktiskas zināšanas droša elektroniskā paraksta izmantošanā.

Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” var uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv

 

 
Atpakaļ