Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-06-2018

Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” vizīte Daugavpilī


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris īsteno Erasmus+ programmas projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757), kura koordinatori ir Sivas pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Projekta partneri ir Molises pašvaldība (Itālija), nevalstiskā organizācija “PLAYING” Atēnās (Grieķija) un Skolu inspektorāts Aleksandrijā (Rumānija). 2018.gada 19.-21.jūnijā notika otrā projekta vadības grupas tikšanās Daugavpilī, lai aplūkotu ārpusstundu aktivitāšu labās prakses piemērus. Viesošanās sākās ar vizīti Daugavpils pilsētas domē, ievadlekciju par izglītības piedāvājumu daudzveidību pilsētā. Viesošanos izglītības iestādēs aizsākās ar PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” apmeklējumu, kur varēja uzzināt par profesionālās ievirzes izglītību mākslas jomā, iepazīties ar skolu un diplomdarbu izstādi. Daugavpils Vienības pamatskolā bija iespēja iepazīt folkloras tradīciju apguves nozīmīgumu un noskatīties, iesaistīties izglītojamo priekšnesumos (vadītāja I.Zuģicka). Lielu viesu interesi izraisīja vasaras valodu nometņu iespējas un skolas iesaiste kustībā “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā bija iespēja nodarbībā satikt breika deju skolas “Factory Kingz” dalībniekus (vadītājs A.Začiņajevs). Visi ar lielu interesi sekoja deju elementu paraugpriekšnesumiem, to sasaistei dejā un varēja novērot improvizācijas izpildījumā. Skolas jaunieši pastāstīja par vispusīgo skolas dzīvi ar iespēju iesaistīties skolas Eiropas parlamentā un skautu (hercežu) kustībā, vairāku valodu apguvi. Savukārt Daugavpils 13.vidusskolā šajā karstajā vasaras dienā bija sastopami vasaras nometņu dalībnieki. Dažādu organizatoru interesantās un saturīgās nodarbības varēja gan pavērot, gan tajās aktīvi iesaistīties. Tā tika izmēģināta futbola spēle ar bumbumbu ekipējumu, kas sagādāja jautrību un pozitīvas emocijas visiem. Nometņu vadītāja V.Jasinska dalījās gan savā personiskajā pieredzē, gan izklāstīja juridisko prasību un dokumentācijas apjomu. Tikšanās laikā notika diskusijas par projektā paveikto apjomīgo aptauju izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem par neformālās izglītības iespējām katrā valstī. Projekta koordinators bija apkopojis rezultātus un tādējādi bija interesanti salīdzināt Latvijas rādītājus ar pārējām valstīm. Dalībnieki secināja, ka ir daudzas kopīgas iezīmes (piemēram, ka paši jaunieši vēlas vairāk nodarboties ar sportu), taču atšķiras nodarbību pieejamības iespējas izglītības iestādēs un sadarbības mērogs ar nevalstiskajām organizācijām. Atvadoties viesi izteica atzinību par izzinošo programmu un akcentēja, ka bijis ļoti vērtīgi iepazīties ar Latvijas un, konkrēti, ar Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ārpusklases darbu, kas, projekta viesu ieskatā,  sekmē izglītības kvalitātes paaugstināšanos.

Kultūras programmas laikā bija iespēja iepazīties ar Daugavpils cietoksni, M.Rotko mākslas centru, Aglonas maizes muzeju.

Visu projekta viesu vārdā jāizteic pateicība visiem, kas piedalījās viesošanās programmas nodrošināšanā.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv
Atpakaļ