Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-05-2018

Eiropas Parlamenta vēstnieku skola – Daugavpils 12.vidusskola


"Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Tās mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Kopš 2016./2017.mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 100 skolotāji un skolēni no dažādām Latvijas skolām, un 25.maijā Rīgā Eiropas mājā notika otrais programmas izlaidums. Starp 18 absolventēm bija arī Daugavpils 12.vidusskola.

Noslēguma pasākumā Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks programmu absolvējušajām skolām pasniedza "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" goda zīmes un vēlēja būt aktīviem eiropiešiem. G.Catlaks, uzrunājot dalībniekus, teica: "Domāt, darīt, zināt ir kompetenču pieejas moto. Nepietiek ar to, ka mēs zinām, kas ir Eiropas Savienība, ka nu jau vairāk kā desmit gadus esam ES dalībvalsts. Tikai praktiskā darbībā, mācoties būt un justies kā Eiropas pilsoņiem, mēs varam kļūt par tādiem. Šādā nozīmē Eiropas Parlamenta vēstnieku programma ir lielisks piemērs kā skolās var veicināt jauniešu domāšanu par Eiropas Savienības nākotni, attīstīt pilsoniskās rīcības prasmes un izkopt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai."

Strādājot "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" programmā, Daugavpils 12.vidusskolas jaunieši darbojās tematiskajās stundās par ES vēsturi, kultūru un ekonomiku, pētīja jaunākos Eiropas Parlamenta pieņemtos likumprojektus, veica aptaujas par skolas jauniešu attieksmi pret politiku, lēmumu pieņemšanu, gatavību līdzdarboties, demonstrēja savas prasmes atklātajās stundās, izglītoja sākumskolas skolēnus un rīkoja pasākumu saviem vienaudžiem Eiropas dienā. Visas aktivitātes tika fiksētas, vērtētas un analizētas, jo "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" goda zīmes varēja saņemt tikai tās skolas, kuru darbs tika novērtēts ar lielāko punktu skaitu. Kā balvu par darbu šogad aktīvākie skolotāji un skolēni saņēma arī braucienus uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā. Goda zīme un ekskursija ir gandarījums par padarīto šajā mācību gadā, taču darbs turpināsies arī turpmāk, jo mēs esam un būsim Eiropas Savienības daļa, viss, kas attiecas uz ES, attiecas arī uz mums.

Vairāk par programmu un aktivitātēm var uzzināt http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html

 

Informāciju sagatavoja:

"Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas"

iedvesmotāja Daugavpils 12.vidusskolā

Signita Gabrāne
Atpakaļ