Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

03-05-2018

Mūsu lielā talka Daugavpils Cietoksnī


Daugavpils 10.vidusskola š.g. 27.aprīlī piedalījās Lielajā Talkā, lai, kā ik gadu, sakoptu Daugavpils cietokšņa teritoriju. 85 devīto un vienpadsmito klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām rūpīgi talkoja pie Daugavpils cietokšņa Konstantīna vārtiem, kas ir vieni no četriem Cietokšņa vārtiem. Lai darbs noritētu raiti, katram talkotājam bija jāņem līdzi darba cimdi, kā arī bija izsniegti maisi sadzīves atkritumu savākšanai. Darbu koordinators, Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis sākumā ierādīja teritoriju, ko nepieciešams sakopt, tad pirms darba uzsākšanas veica arī darba drošības instruktāžu un brīdināja par iespējamiem riskiem, veicot darbus cietokšņa drupu tuvumā un iekšpusē.

Visiem talkas dalībniekiem bija labs garastāvoklis un šo laiku viņi pavadīja lietderīgi – ar lielu prieku un centīgi talkojot svaigā gaisā. Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi – lai gan bija pavēss, gandrīz visu dienu spīdēja saule. Skolēniem šoreiz pavērās ne tikai lieliska iespēja sakopt pilsētnieku un pilsētas viesu iemīļotās atpūtas vietas teritoriju, bet arī iepazīties ar cietokšņa kolorītu un tā savdabību. Vēl lielāku jauniešu entuziasmu padarīja apziņa, ka turpinām ES Erasmus+ projektos iesākto brīvprātīgo darba tradīciju, šoreiz palīdzot savai pilsētai sakopt visnozīmīgākā tūrisma objekta teritoriju. Kad sadzīves atkritumi un gruži teritorijā bija savākti, visi maisi ar atkritumiem tika sakrauti vienā kaudzē – vietā, kuru norādīja darba koordinators, lai tos vieglāk varētu aizvest prom no Daugavpils Cietokšņa teritorijas. Nobeigumā, pēc labi padarīta darba, notika kopīga fotografēšanās.

Pēc talkas beigām, sarunās ar skolēniem noskaidrojās, ka, neskatoties uz to, ka pēc ziemas teritorija bija diezgan netīra un piesārņota ar sadzīves atkritumiem, jauniešiem ir vēlme arī turpmāk piedalīties līdzīgās aktivitātēs, lai padarītu apkārtējo vidi daudz tīrāku un sakoptāku, lai turpinātu brīvprātīgo darba tradīcijas.

Kā atzina skolotājas, viņām bija patiess prieks kopā ar skolēniem piedalīties talkā, jo tāda veida pasākumi jauniešiem ļauj ar savām rokām rūpēties par savu valsti, par savu dzimto pilsētu, kurā viņi dzīvo un mācās. Tas rada pozitīvas emocijas un gandarījuma sajūtu par labi padarītu darbu – gan skolēniem, gan skolotājām. Īpaši nozīmīgi tas ir šajā gadā, kad tiek svinēta Latvijas simtgade, jo ir svarīgi, lai mūsu valsts kļūtu arvien tīrāka un skaistāka, bet tās iedzīvotāji – apzinīgāki un sabiedriski aktīvāki.

Šādas aktivitātes veido skolēnu attieksmi pret savu valsti un pilsētu, saliedē klases un skolas kolektīvu. Tā ir laba iespēja visiem mūsu sabiedrības locekļiem dot savu ieguldījumu gan lokālas, gan globālas problēmas risināšanā – apkārtējās vides sakopšanā.

Liels paldies visiem skolēniem un skolotājām, kas piedalījās Lielajā Talkā par centīgu darbu Daugavpils cietokšņa teritorijas sakopšanā!

Pateicamies Jānim Ostrovskim par atsaucību un darba koordinēšanu!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

ģeogrāfijas skolotāja,

11.b klases audzinātāja

Olga Kovaļova

t.26163511
Atpakaļ