Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

01-11-2017

Sadarbības un ideju apmaiņas seminārs Ventspilī


Rudens ir zinību smelšanās avots, kas mācību gada laikā pārtop krāčainā un skaistā upē, ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Ikviens skolotājs ir atvērts jaunām idejām un iespējai pilnveidoties. Tā š.g. 27.oktobrī Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu (Daugavpils 3.vidusskolas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas) 18 skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili. Brauciena mērķis bija piedalīties seminārā „Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”, kas notika Ventspils 1.Valsts ģimnāzijā un ko organizēja Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskais dienests. Seminārs tiešām bija orientēts uz starpreģionu sadarbību un ideju apmaiņu, jo tajā piedalījāmies ne tikai mēs, bet arī pedagogi, skolu vadības komandas un MA vadītāji no Rēzeknes novada, Jelgavas pilsētas, Liepājas pilsētas un Ventspils novada.

            Semināra sākuma daļā Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece I.Rudēvica un Metodiskā dienesta vadītāja I.Pāvula iepazīstināja ar izglītības iespējām un metodiskā darba pieeju Ventspils pilsētā. Semināra otrajā daļā tika piedāvāti pieredzes stāsti 5 grupās: „Skolotāju mācīšanās un sadarbības grupas”, „Vienā klasē strādājošo skolotāju sadarbība”, „Stundu vērošana skolotāju profesionālajai pilnveidei”, „Skolotāju sadarbība stundu plānošanā un vadīšanā” un „Pilsētas Metodiskā dienesta konsultantu darbs”, kur pieredzē dalījās skolu administrācijas pārstāvji, skolotāju konsultanti un skolotāji no Ventspils 4.vidusskolas, Ventspils 2.pamatskolas, Ventspils 6.vidusskolas, Ventspils 2.vidusskolas, Centra sākumskolas, Pārventas pamatskolas, Ventspils 1.Valsts ģimnāzijas, Ventspils 1.pamatskolas un Metodiskā dienesta.            

Brauciena dalībnieki, dodoties mājup, atzina, ka semināra gaitā guvuši gan jaunu ierosmi darbam, gan idejas, kā sadarboties ar kolēģiem, pašattīstīties un pilnveidoties.

Liels paldies Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītājai Ingai Pāvulai par viesmīlīgo sagaidīšanu, bet galvenais – par idejām un ierosmēm!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas

izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos

Ilona Bohāne

t.65432102

 

 

 
Atpakaļ