Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-03-2017

Eiropas jaunieši debatē par demokrātiju


Kas ir demokrātija? Vai demokrātija pasaulē ir apdraudēta? Ko es kā pasaules sastāvdaļa varu darīt, lai mainītu situāciju un pievērstu tam uzmanību? Š.g. 26.-30.martā starptautiskā Erasmus+ projekta “Draudi demokrātijai” (01.12.2015.-31.05.2017.) noslēguma pasākumā Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā kopā sanāca 15 valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija, Somija, Polija, Ungārija, Bulgārija, Slovēnija, Rumānija, Nīderlande, Slovākija, Čehija, Grieķija, Horvātija) debatētāji, viņu treneri/ tiesneši un jaunie debašu entuziasti, lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem. Projekts tapa sadarbībā ar starptautisko debašu asociāciju IDEA, kuras biedri ir arī Latvija, Debašu centrs un Latvijas dalībskolas. Galvenā projekta ideja ir iesaistīt jauniešus no dažādām ES valstīm diskusijās par demokrātiju, pašreizējo situāciju ES un veidiem, kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

Divu gadu laikā dalībvalstis rīkoja debašu turnīrus par aktuāliem jautājumiem, kas varētu apdraudēt viņu valstis. 2016.gada augustā dalībnieki pulcējās Lietuvā, Druskininkos, lai izveidotu vienotu redzējumu par draudiem demokrātijai no trim perspektīvām – minoritātes, ekstrēmisms un politiskā apātija. Tagad Bratislavā, kur tika apkopotas un izvērtētas idejas, debatētāji iemācījās pārliecinātāk paust savu viedokli un informēt citus par nepopulāriem un arī jutīgiem jautājumiem Eiropā un savā valstī.

Triju dienu laikā debatētājiem, arī 7 skolēniem no Latvijas (Līvāni, Rīga, Daugavpils, Liepāja, Vecpiebalga), bija iespēja piedalīties satura un debašu darbnīcās, kurās tika skartas šādas tēmas – migrācija, vēlēšanas, integrācija, militārā sadarbība, Brexit, nacionālisms, protesti, minoritātes, masu mediji, cilvēktiesības, bērnu tiesības un privilēģijas, nacionālā identitāte, terorisms, atšķirība starp demokrātiju un brīvību, konspirācijas internetā, hibrīdkarš u.c., ko vadīja paši treneri/tiesneši un eksperti no dažādām valstīm. Latvijas treneri – Zemgales un Rīgas reģiona debašu koordinatore Vita Lauciņa-Veinere un Latgales reģiona debašu centra koordinatore Rita Murāne piedāvāja praktisko debašu darbnīcu par argumentu uzbūves metodi un satura darbnīcu par stereotipiem kā apdraudējums demokrātijai.

Projekta organizatori vakaros piedāvāja izmēģināt debašu prasmes pasaules skolu debašu formātā, pašiem iepazīt Bratislavu un piedalīties Kultūras Expo, baudot dažādu valstu kulinārijas mantojumu.

Projekta dalībnieki noslēgumā atzina, ka kļuva daudz zinošāki un atvērtāki jautājumos, kas skar demokrātiju un draudiem tai, ka mainīt lietas pasaulē, valstī un savā pilsētā var, tikai sākot pašiem ar sevi, informējot un izglītojot citus. Viņi apzinās, ka ir tā paaudze, kas var iesaistīties valstiski svarīgos lēmumu pieņemšanas pasākumos un ietekmēt tos globālā līmenī.

 

Informāciju sagatavoja:

Latgales debašu centra

koordinatore

Rita Murāne
Atpakaļ