Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-01-2017

Daugavpils 10.vidusskolas un Utenas A.Šapoka ģimnāzijas draudzība un sadarbība turpinās


Kopš 2014.gada draudzības un sadarbības saites vieno Daugavpils 10.vidusskolu un Utenas A.Šapoka ģimnāziju (Lietuva). Šajā laikā dažādos kopīgos pasākumos ir attīstītas abu mācību iestāžu izglītojamo un pedagogu starpvalstu sadarbības prasmes, savas valsts kultūras, tradīciju, sporta, izglītības u.c. jomu popularizēšanas iemaņas, dažādu mācību priekšmetu pedagogi papildinājuši savu metodisko pieredzi.

2017.gada 26.janvārī Daugavpils 10.vidusskolā viesojās lietuviešu kolēģu un skolēnu grupa, lai tiktos ar skolotājiem un vidusskolēniem. Pedagogi no Lietuvasi tika iepazīstināti ar krievu valodas un literatūras skolotāju MK darbību, viņiem tika piedāvāti Daugavpils 10.vidusskolas skolotāju veidotie mācību materiāli, sniegta informācija par daudzveidīgo ārpusklases darbu mācību priekšmeta ietvaros. Ekonomikas skolotāji apsprieda iespēju Utenas A.Šapoka ģimnāzijā apgūt ekonomisko spēli vidusskolēniem, starp citu, mūsu draugi ir Lietuvas čempioni šajā spēlē. Ar skolas administrāciju tika risināts jautājums par kaimiņvalsts pārstāvju piedalīšanos Daugavpils 10.vidusskolas ikgadējā vasaras/rudens ekspedīcijā Daugavpils Universitātes bāzē “Ilgas”.

Tikmēr lietuviešu skolēni praksē varēja demonstrēt savas krievu valodas zināšanas, kuras viņi iegūst, mācoties krievu valodu kā otro svešvalodu. Erudīcijas spēles rezultāti pierādīja, ka abu kaimiņvalstu skolēnu krievu valodas, literatūras, tradīciju pārzināšana ir augstā līmenī. Nākamā erudīcijas spēle ir ieplānota pavasarī Utenā, kad savas zināšanas vēsturē Latvijas un Lietuvas vidusskolēniem vajadzēs demonstrēt angliski.

 Pēc ekskursijas pa Daugavpils cietoksni, kuru novadīja mūsu 10.klases skolnieces Darija un Santa, visi nācām pie secinājuma, ka kopīgu projektu veidošanai, draudzības un sadarbības saišu stiprināšanai ne vienmēr ir nepieciešami milzu līdzekļi no dažādām starptautiskajām programmām un fondiem, dažreiz pietiek ar vienkāršu draudzību, kura pāraug ilgstošā sadarbībā, kas balstīta uz savstarpējām simpātijām un vēlmes mācīties vienam no otra.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Jeļena Žagare
Atpakaļ