Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-01-2017

Daugavpils pilsētas Logopēdu un speciālo pedagogu Metodiskās apvienības pieredzes gūšanas brauciens uz Rēzekni


Katrs darbs ir apzinīga kalpošana.

 

Ar katru gadu arvien vairāk tiek runāts par pedagogu kompetences paaugstināšanu darbā. Situācija ar bērnu veselību un bērniem, kam ir vajadzīgs individuālais un speciālais atbalsts, nav uzlabojusies, tāpēc pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem ir jārūpējas par savas kompetences paaugstināšanu, lai varētu kvalitatīvi izglītot šos bērnus.

Pateicoties Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītājas M.Isupovas un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītājas L.Plavinskas atbalstam, š.g. 26.janvārī Daugavpils logopēdi un speciālie pedagogi viesojās pie saviem kolēģiem Rēzeknē.

Daugavpils pilsētas speciālistu ceļojums tika plānots sen, jo ir daudz runāts par autismu un bērnu autistu izglītošanu. Neskatoties uz to, šis jautājums joprojām ir asa tēma gan no pedagogu kompetences viedokļa, gan arī no sabiedrības un vecāku viedokļa, šo bērnu vajadzības un to izpratne ir aktuāls jautājums. Lai dziļāk iepazītos ar mūsu kolēģu darbu vienā no Latgales novada pilsētām, Logopēdu un speciālo pedagogu Metodiskās apvienības vadītāja un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra metodiķe, logopēde I.Valentanaviča organizēja speciālo pedagogu braucienu uz Rēzeknes speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, Rēzeknes biedrību atbalstam bērniem ar īpašām vajadzībām “Eņģeļi ar mums” un Rēzeknes Autisma atbalsta punktu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja I.Tukiša iepazīstināja ar pirmsskolas bērnu nodarbību organizēšanu, ēku modernizāciju un aprīkojumu. Speciālās izglītības iestādes metodiķe A.Vindeče pastāstīja par iestādes mācību programmu realizēšanu, par organizētajiem pasākumiem un nodarbībām bērniem un viņu vecākiem. Sarunas gaitā tika atzīmēts, ka viens no vissarežģītākajiem punktiem pedagoga darbā ir darbs ar vecākiem. Daugavpils pedagogi saņēma no kolēģēm grāmatiņas un autisma pakāpes noskaidrošanas skalu kartes.

Pateicoties Rēzeknes logopēdei, biedrības “Enģeļi ar mums” vadītājai I.Muhambergai mēs tikām iepazīstināti un bijām pārsteigti par Rēzeknes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” darbu. Interešu izglītības centrā tiek īstenotas 86 interešu izglītības programmas. Apmeklētāji var piedalīties dziedāšanas, dejošanas, instrumentu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha un citos pulciņos. Ekskursijas vadītāja pastāstīja, ka centrā bieži tiek organizētas vecāku un bērnu kopējas meistarklases, tējas vakari, ģimenes svētki. Viņa parādīja meistarklases, kur notiek nodarbības ar bērniem autistiem un viņu vecākiem. Centrā arī tiek organizēts klubs jaunajām māmiņām, kuras mācās un apgūst savu jauno dzīves statusu “Es esmu māmiņa!” Izglītojošā iestāde palīdz nodrošināt bērnu, jauniešu un viņu vecāku intelektuālo izglītošanu un attīstību, veicināt bērnu talantu attīstīšanu. Kad notiek lietderīga brīvā laika pavadīšana, tad jauniešiem un ģimenēm vieglāk pārvarēt dzīves negatīvās tendences, vairāk uzmanības tiek pievērsts savai attīstībai.

Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Latgales vēstniecību “Gors”, kur notiek dažādi pilsētas pasākumi un zinātniskās konferences.

Ceļojuma nobeigumā pedagogiem tika piedāvāta ekskursija uz Rēzeknes Autisma atbalsta punktu, kur iestādes vadītājs un ideju iedvesmotājs iepazīstināja ar savu darbu, kā tiek uzsākta atbalsta punkta dzīve un darba realizācija. Punkta mērķis ir strādāt, pievēršot vērību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, veicināt bērnu invalīdu ar autiskā spektra traucējumiem fizisko un garīgo attīstību, piesaistot nepieciešamos speciālistus. Pedagogi ieraudzīja, ar ko ir jāsāk, ja pats vēlies uzsākt savu uzņemējdarbību, izveidojot Autisma atbalsta centru.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra

Metodiķe, logopēde,

pilsētas Logopēdu un speciālo pedagogu Metodiskās apvienības vadītāja

I.Valentanaviča
Atpakaļ