Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-01-2017

Par pirmklasnieku uzņemšanu 2017./2018.mācību gadam


Jau rīt sāksies iesniegumu reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā.

Atgādinām, ka nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 2017.gada 1.februārī plkst.8.00. un ilgs līdz 2017.gada 28.februāra plkst.17.00. Arī šoreiz vecāki varēs reģistrēt nākamo pirmklasnieku gan klātienē, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu, gan arī iesūtot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienojot šādu dokumentu kopijas: bērna dzimšanas apliecība, vecāka personību apliecinošs dokuments. Tiks saglabāta arī kārtība, ka bērnu kā nākamo pirmklasnieku var reģistrēt tikai vienā izglītības iestādē.

Veicot 1.klašu komplektāciju, priekšrocības uzņemšanai var saņemt šādā prioritārā secībā: bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas; izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie, ja reģistrācijas brīdī izglītojamajam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta ne mazāk kā sešus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bērnam un vismaz vienam no vecākiem tiek mainīta deklarētā dzīvesvieta sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi. Izglītojamajiem, kuriem ģeogrāfiski tuvākā izglītības iestāde ir Daugavpils 12.vidusskola vai Daugavpils Vienības pamatskola, tiek noteikta otra priekšrocība izvēlēties tuvāko izglītības iestādi, kas īsteno mazākumtautību programmu, ja reģistrācijas brīdī izglītojamajam un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta ne mazāk kā sešus mēnešus.

Priekšrocība par ģeogrāfiski tuvāko dzīvesvietu neattiecas uz Daugavpils 13.vidusskolu, Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju, Daugavpils logopēdisko internātpamatskolu-attīstības centru un Daugavpils 1.speciālo pamatskolu. Ja iepriekš tekstā minētās priekšrocības netiek izmantotas līdz 2017.gada 28.februārim, tās tiek zaudētas.

Ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.martam katrs vecāks no skolas saņems rakstisku paziņojumu par uzņemšanu iestādes 1.klasē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

 

Pilns „Kārtības, kādā bērni tiek uzņemti 1.klasē Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā” teksts pieejams Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/170128_Bernu_registr_1kl_17-18sakums.pdf.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ