Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

02-05-2016

Mēs protam, varam un darām!


Ir teiciens, ka “Cāļus skaita rudenī”, bet Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē saldie darba augļi ienākušies tagad – pavasarī. Veicinot bērna radošumu un spēju to atklāt mākslas darbos, 6 – 7 gadus vecu bērnu grupas piedalījās Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupas un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra (BJC) “Jaunība” rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā „Latvijas simtgades ceļš – Skaistuma Ceļš”.

Audzēkne Gabriela Lizunova par darbu “Baleta pasaule – skaistuma pasaule” ieguva sudraba diplomu. Ar pateicības rakstiem tika apbalvotas skolotājas Kristīne Vaivode un Marta Ivanova.

Rosinot bērnu vēlmi pielietot apgūtās vācu valodas zināšanas un prasmi radoši izpausties, 5 – 7 gadus vecu bērnu grupas piedalījās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra un  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā radošo darbu konkursā „Mana vācu valodas ĀBECE”.  Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupā mūsu iestādes grupas “Gudrās pūces skoliņa” 6 – 7 gadus veci bērni ieguva 1.vietu , grupas “Attapīgā Sprīdīša skoliņa” 6 – 7 gadus veci bērni ieguva 2.vietu, bet 5 – 6 gadus vecie bērni no grupas “Mazā rūķa skoliņa” un “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” ieguva 3.vietu. Ar pateicības rakstiem tika apbalvoti 5 – 6 gadus vecie bērni no grupas “Vārpiņas”.

Pateicamies pirmsskolas skolotājām Inārai Vaivodei, Martai Ivanovai, Kristīnei Vaivodei, Guntai Koļesņikovai, Nadeždai Čobānei, Vijai Jankovskai, Aelitai Ludženiecei, Mārītei Mukānei, Marinai Strodei un vācu valodas skolotājai Vijai Baļevai par bērnu spēju atklāšanu un veiksmīgu dalību konkursā!

Sekmējot bērnu vokālās dotības un muzikalitāti, arī šogad mūsu iestādes mūzikas skolotājas Ilona Znutiņa, Nadežda Sidorova un Baiba Pankjāne veiksmīgi sagatavoja bērnus mazo izpildītāju konkursam “Pīks un Pīka”. Trīsgadniece Paula Pankjāne guva savu pirmo skatuves pieredzi un saņēma III pakāpes diplomu, bet 4 – 5 gadus vecu zēnu ansamblis – Renārs Zils, Markuss Soikāns un Ervīns Rafails Ustinskovs – saņēma II pakāpes diplomu. I pakāpes diplomu ieguva 4 – 5 gadus vecu meiteņu trio – Elizabete Kotova, Marija Kurpniece un Madara Smane.

Mēs, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, esam pārliecināti, ka bērna spējas jāattīsta par talantu. Ar bērnu ir svarīgi strādāt un sniegt viņam iespējas, lai no piedāvājuma bērns intuitīvi spētu izlemt, kuras lietas viņu interesē un aizrauj…Mūsu moto ” Mēs protam, varam un darām!”

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 
24.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece 
Inese Kapteine

t.26533231
Atpakaļ