Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-04-2016

Klasiskās mūzikas festivāls “Mūzikas spārni”


Š.g. 27.aprīlī Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādē sadarbībā ar Daugavpils 13.vidusskolu notika klasiskās mūzikas festivāls “Mūzikas spārni”. Mūzika pirmsskolā jāpadara par līdzekli savu izjūtu un pārdzīvojumu izteikšanai. Bērna tuvināšana salīdzinošo un noslēpumaino mūzikas skaņu pasaulei spēs radīt neikdienišķus apstākļus, savukārt tas bērnam dos iespēju skatīties uz lietām, parādībām, visu apkārtējo pasauli īpašā veidā. Bērnu iepazīstināšana ar klasisko mūziku liek pārslēgties uz neikdienišķu informācijas apstrādes veidu, kur noteicoša loma ir bērna emocionālajam pārdzīvojumam.

Šī doma iedvesmoja mūsu iestādes vadītāju N.Isati organizēt klasiskās mūzikas festivālu, uz kuru kā viesi tika uzaicināti Daugavpils 13.vidusskolas pārstāvji. Jau ilgus gadus mūsu pirmsskolas izglītības iestāde radoši sadarbojas ar šo skolu, jo tajā mācās liels mūsu iestādes talantīgo un apdāvināto absolventu skaits. 13.vidusskolas skolēni iepazīstināja mūsu audzēkņus ar mūzikas instrumentiem. Bērni minēja muzikālās mīklas, tika atskaņoti dažādi skaņdarbi.

Mūsu iestādes audzēkņiem tika sniegta iespēja izteikt savas izjūtas muzicēšanā, attīstīt prasmes elementāri izprast mūzikas bagāto, savdabīgo valodu – melodiju, ritmu, dinamiku.

Mūzikas skolotājas mudināja bērnus veidot radošu kustību improvizāciju atbilstoši skanošās mūzikas noskaņai, rosināja dejot droši, pārliecinoši, paaužot savas iekšējās izjūtas kustībās.

Skanēja F.Šopēna “Valsis”, S.Rahmaņinova “Itāļu polka”, Ž.Bizē mūzika no operas “Karmena”, A.Mocarta “Turku rondo” un “Šūpuļdziesma”. Bērni iekļāva savā darbībā ritmizēšanu ar dažādiem instrumentiem.

Festivāls “Mūzikas spārni” veidoja pozitīvu attieksmi pret klasisko mūziku, sekmēja daudzveidīgu aktivitāšu izmantošanu bērnu muzikālās gaumes izkopšanā.

Pateicamies mūsu viesiem no 13.vidusskolas par neaizmirstamu un apburošu mūzikas skanējumu un izpildījumu. Liels paldies arī mūsu pirmsskolas mūzikas skolotājām Ž.Gasjaņecai, N.Sidorovai un V.Kaluginai par klasiskās mūzikas repertuāra izmantošanu bērnu tuvināšanā mūzikas pasaulei.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

27.pirmsskolas izglītības iestādes

pirmsskolas skolotāja

B.Strode
Atpakaļ