Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-02-2016

Aktivitātes ”Pasaciņā”


Februāra pēdējā nedēļā Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādē ar jauko nosaukumu ”Pasaciņa” notika pieredzes apmaiņas pasākums vadītāju vietniekiem un pirmsskolas skolotājiem “Uzskates un tehnisko līdzekļu izmantošana produktīvai un radošai latviešu valodas apguvei mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē” sadarbībā ar DPIP pirmsskolas izglītības darba speciālisti I.Zeļenkovu un izglītības metodiķi bilingvālās izglītības jautājumos S.Mickeviču.

Tieši februārī mūsu iestāde atzīmē savu 40 gadu jubileju, un tāpēc par godu šim notikumam organizējām dažādas aktivitātes, lai dalītos ar mūsu pieredzi latviešu valodas apguvē mazākumtautību bērniem.

Audzēkņi un darbinieki sveica viesus ar priekšnesumu, kurā tika atspoguļota pasākuma tēma.

Klātesošajiem tika piedāvāts teorētiskā un praktiskā materiāla apkopojums iestādes vadītājas vietnieces I.Andrejevas prezentācijā “Latviešu valodas apguve mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē, izmantojot uzskatāmi tehniskos resursus”, kā arī apskats “Elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei pirmskolā”.

            Pirmsskolas izglītības skolotāja R.Dudeniča iepazīstināja ar videomateriālu “Uzskates līdzekļu izmantošana latviešu valodas apguvē pirmsskolas vecuma bērniem”, kurā varēja novērot bērnu latviešu valodas apguves procesu atbalstošā vidē un apstākļos.

            Pirmsskolas izglītības skolotāja A.Bolotņikova prezentēja materiāla apkopojumu “Labā prakse latviešu valodas apguvē: Vecāku skola”, kurā tika minēti būtiskākie apsvērumi, kāpēc nepieciešama sadarbība starp vecākiem un pedagogiem, sadarbību veicinošie pasākumi, sadarbības projektu videomateriāli, ieteicamie interneta resursi vecākiem latviešu valodas apguvei kopā ar bērniem.

            Pirmsskolas izglītības skolotāja J.Matuseviča piedāvāja ieskatu “Digitālo mācību materiālu krātuvītē”, kurā atrodami prezentācijas materiāli par latviešu gadskārtu svētkiem, dabu, alfabētu, pasakām u.c.

Izstādē “Uzskates līdzekļi, rotaļspēles latviešu valodas apguvei pirmsskolā” varēja apskatīt iestādes pedagogu izstrādātās pašgatavotās spēles un uzskates līdzekļus latviešu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākuma dalībnieki aktīvi iepazinās ar piedāvāto materiālu, inovatīvi un mūsdienīgi prezentēja klātesošajiem spēļu variantus.

Pateicamies pasākuma dalībniekiem par pozitīvām atsauksmēm, ierosmi jaunām idejām, iniciatīvu!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

10.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

Ilona Andrejeva

t.654-35162
Atpakaļ