Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-01-2016

Dažādu paaudžu sadarbība Daugavpils 15.vidusskolā


Š.g. 22.janvārī Daugavpils 15.vidusskolā notika seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem „Skola un pilsētnieki: sadarbības plānošana, organizēšana un īstenošana”. Tā laikā viesiem bija iespēja iepazīties ar veidiem, kā tuvināt dažādu paaudžu cilvēkus.

Semināru atklāja skolas direktors Anatolijs Gržibovskis, kurš aprakstīja skolas pieredzi, piedaloties dažādos projektos, kā arī runāja par skolas iespējām. Direktora vietniece Albīna Strikova raksturoja skolā realizējamā projekta „Paaudžu saikne” būtību, uzsverot skolēnu ieguldījumu dažādu sociālo problēmu risināšanā, bet šī projekta senioru pārstāve un projekta vadītāja Raisa Vasiļjeva aprakstīja Labestības stundas, kuras vadīja dažādu profesiju pārstāvji seniori. Viņa uzsvēra to, ka skolēni ļoti pozitīvi uztvēra šīs stundas un aktīvi piedalījās tajās.

            Tālākajā semināra gaitā skolēnu parlamenta pārstāvji aktualizēja savu ieguldījumu projektā „Paaudžu saikne”, tika parādīta skolas novadpētniecības pulciņa darba pieredze (vadītāja Irina Vasiļjeva), skolas pieredze projekta „Daugavpils lepnums” ietvaros (sākumskolas skolotāja Regīna Kirsanova). Nenoliedzami, emocionālākais šī semināra brīdis bija 9.c klases audzinātājas Svetlanas Avreicevičas uzstāšanās, kurā viņa runāja par savas klases projektu „Tev nebūs piesārņot, tev nebūs izpostīt!” Viņa aktualizēja savu kā Daugavpils iedzīvotājas pieredzi, saskaroties ar cilvēku negodprātīgu attieksmi pret dabu, kas arī pamudināja viņu uzsākt savā klasē šo projektu.

Liels paldies skolas administrācijai un lektoriem par labo semināra organizāciju un ieguldīto darbu paaudžu apvienošanā!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils vispārizglītojošo skolu

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā

MA vadītāja   

Agnese Jurģīte

e-pasts: jurgite@inbox.lv
Atpakaļ