Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-11-2015

Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā


Š.g. 24. – 27.novembrī Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā notika pieredzes apmaiņas un apmācību seminārs Erasmus+ projekta „Atbalsts inovācijas pieejai Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā” ietvaros.

   Semināra laikā skolotāji no Lietuvas iepazinās ar liceja inovācijām mācību un audzināšanas darbā un augstu novērtēja tās. Semināra dalībnieki apmeklēja latviešu valodas stundu 4.klasē, angļu valodas stundas 7. un 11.klasē, krievu valodas stundas 8. un 9.klasē, lai novērotu TA (Thinking Approach) pieejas izmantošanu praksē. Inovācijas mācīšanas pieeja ir orientēta uz skolēnu radošo darbību un radošās domāšanas prasmes mērķtiecīgu attīstīšanu.

   Viesiem no Lietuvas bija iespēja iepazīties ar mācību materiāliem, kurus liceja skolotāji izstrādāja un aprobēja projekta realizācijas laikā pēc kursu „Skolēnu radošo spēju un domāšanas iemaņu attīstīšana mācīšanas procesā” apmeklēšanas.

   Lietuvas kolēģi atzīmēja Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotāju augsto profesionalitāti, radošumu, liceja administrācijas pārdomātu skolotāju atbalsta sistēmu, kas ļauj ātri un efektīvi apgūt jaunas mācību tehnoloģijas.

   Projekts „Atbalsts inovācijas pieejai Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā” sekmē daudzpusīgu sadarbību mācīšanas procesā, apvienojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus, un inovācijas pieejas ieviešanu mācību procesā.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
direktore vietniece izglītības jomā
Nataļja Koviļina
t.65476097
Atpakaļ