Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-10-2015

Latgales reģiona krievu valodas skolotāji pulcējas kopā jau 15.reizi!


Skolēnu rudens brīvlaikā skolotāji tiek aicināti piedalīties dažādos metodiskos pasākumos, un izņēmums nebija arī 28.oktobris, kad Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā notika 15.jubilejas Latgales krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskā konference „Radošs skolotājs – radošs skolēns”, kuru organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Šogad pasākumā piedalījās 220 Latgales reģiona pedagogi. Konferences mērķis bija aktivizēt skolotāju radošo darbību un popularizēt inovācijas skolotāju darbā.

Pirmo reizi šāds pasākums notiks 2000.gadā pirms 15 gadiem, kad ideju par konferences organizēšanu izteica pilsētas konsultatīvās padomes locekle Nataļja Koviļina, bet to atbalstīja Skolu valdes valodu speciāliste Tatjana Ivanova. Pirmās septiņas konferences organizēja un vadīja tābrīža pilsētas krievu valodas skolotāju MA vadītāja Ludmila Iščenko. Pirmajā konferencē uzstājās tikai 7 skolotāji, bet šodien ar savu metodisko pieredzi dalījās 44 skolotāji! Un tas nozīmē, ka konference ir pieprasīta, ka tāda veida pieredzes popularizēšana kolēģiem ir vajadzīga.

Konferences atklāšanā visus dalībniekus sveica Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka. Plenārsēdē Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētnieks Žans Badins pastāstīja par Latgales vietu XX gadsimta krievu literatūrā.

Saviem kolēģiem pieredzi popularizēja gan mūsu pilsētas pedagogi, gan citu Latgales mācību iestāžu skolotāji.

Konferences turpmākā darbība notika sekcijās: krievu valoda sākumskolā; krievu valoda kā svešvaloda; krievu valoda (dzimtā) un literatūra pamatskolā; krievu valoda (dzimtā) un literatūra vidusskolā.

Par darbu ar dažāda veida tekstiem krievu valodas (svešvalodas) stundās stāstīja Marina Ignatjeva (Robežnieku pamatskola)un Jeļena Kriviņa (Šķeļtovas pamatskola). Par runas attīstīšanu krievu valodas (svešvalodas) stundās stāstīja Zinaīda Bodža (Austrumlatvijas Tehnoloģiju skola), Dzidra Razumejeva (Lūdzas pilsētas ģimnāzija) un Zoja Vitkovska (Daugavpils 12.vidusskola). Daudzveidīgajiem paņēmienam stundas laikā un ārpusklases pasākumos krievu kā svešvalodā pievērsās Zoja Popadina (Daugavpils Vienības pamatskola), Ella Ameļčenkova un Janīna Miņina (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Faina Timošenko (Bebrenes VP vidusskola, Vārkavas pamatskola), Ilga Buravceva (Karsavas vidusskola), Alita Kokina (Naujenas pamatskola), Līvija Bukovska (Balvu Valsts ģimnāzija), Inna Kudrjavceva (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija), Olita Loče (Dagdas vidusskola), Natālija Garā (Rugāju novada vidusskola) un Sarmite Buholce (Aknīstes vidusskola).

Ļoti aktīvi dalījās ar savu pieredzi sākumskolas krievu valodas skolotāji. Kā strādāt krievu valodas stundās 1.un 2klasē stāstīja Ļubova Zaharova (Daugavpils 3.vidusskola) un Alla Kazačonoka (J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola). Par pareizrakstību, darbu ar tekstu un par radošajiem uzdevumiem uzstājās Olga Serova (Daugavpils 9.vidusskola), Jeļena Karņilova (Zemgales vidusskola), Irina Vasiļjeva (Daugavpils 15.vidusskola), Tatjana Mihailova (Birznieku pamatskola), Svetlana Skrupska (Daugavpils Centra vidusskola) un Regīna Kirsanova (Daugavpils 15.vidusskola). Ārpusklases pasākumiem un starppriekšmetu saiknēm sākumskolā pievērsa uzmanību Ina Meškova un Larisa Kovaļevska (Daugavpils Saskaņas pamatskola), Nataļja Sergijenko un Svetlana Zenova (Daugavpils 17.vidusskola).

Kā strādāt krievu valodas un literatūras stundās pamatskolā pastāstīja Nadežda Timofejeva (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), Tatjana Stavska (Rēzeknes 3.vidusskola), Valentīna Harjkova (Daugavpils Centra vidusskola), Jeļena Žagare (Daugavpils 10.vidusskola), Gaļina Čekane (Daugavpils 3.vidusskola), Nataļja Postojeva (Daugavpils 15.vidusskola), Žanna Ugarenko (Daugavpils 16.vidusskola) un Vera Geļfande (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs).

Daudzveidīgiem uzdevumiem un paņēmieniem, zinātniski pētnieciskajai darbībai vidusskolā pievērsās Marija Žilinska un Gertruda Juručonoka  (Daugavpils 3.vidusskola), Rita Peredņa (Daugavpils 15.vidusskola), Tamāra Riekstiņa (Ilūkstes Sadrdaudzības vidusskola), Marija Romanovska (Zemgales vidusskola) un mācību grāmatu autori: Ināra Kudrjavska (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs) un Nataļja Kožanova (Daugavpils Centra vidusskola).

Pedagogi, kuri dalījās pieredzē, tika apbalvoti ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pateicības rakstiem, bet darbus iesniegušās skolas saņēma apkopotu pieredzes materiālu krājumu.

Nākamgad tiksimies atkal – ar jaunām un radošām domām!

 

15.konferences fotomirkļi

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas krievu valodas skolotāju MA vadītāja,

izglītības metodiķe

Marija Žilinska
t.65432102
Atpakaļ