Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

16-09-2015

Daugavpils skolotāji apguva mediju mācību Turcijā


Daugavpils pilsētas dome īsteno Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” ("Effective Media Literacy for Healthy Generations", projekta nr.2014-1-TR01-KA201-013137), ko koordinē Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība. Projekta mērķauditorija ir pamatskolas skolotāji, kas ikdienā ar skolēniem dažādu mācību priekšmetu (sociālo zinību, informātikas, vēstures, vizuālās mākslas) un audzināšanas stundās runā par mediju, reklāmu un interneta ietekmi, drošību. Projekta laikā jau notikušas projekta vadības grupas vizītes, izstrādāts materiāls – praktiskas nodarbības par medijiem, ko īstenot stundās abās valstīs. 2015.gada septembrī uz apmācībām Turcijā devās Daugavpils skolotāju grupa, lai mācītos no kolēģiem, noklausītos lekcijas un apmeklētu izglītības iestādes. Delegācijas sastāvā bija arī koordinatori no pašvaldības un Daugavpils Universitātes pārstāvji kā projekta sadarbības partneri, kopā – 25 cilvēku grupa. Skolotāji no dažādām pilsētas skolām tika izvēlēti, izvērtējot skolas un konkrēto pedagogu ieinteresētību aprobēt inovatīvus mācību materiālus, iesaistīties turpmākajā projektu darbībā. Nedēļas laikā Daugavpils skolotāji kopā ar Turcijas skolotājiem izmēģināja praktiskās nodarbības, dalījās savos iespaidos, papildināja izstrādāto materiālu ar Latvijas mediju un interneta vides īpatnībām. Katras dienas programma sākās ar turku nacionālo mūziku dzīvajā izpildījumā, kurai sekoja gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskās nodarbības. Lekcijās atklājām pārsteidzošus datus par Turciju – 82% bērnu istabā ir televizors. Skatoties TV, bērni nespēj atšķirt fantāziju no realitātes, iegūt kritisku attieksmi pret to, ko redz. Tieši skolai ir jāuzņemas pienākums informēt un mācīt jauno paaudzi par mediju ietekmi, kritisku un analītisku pieeju visai informācijai, kas ik dienas plūst no dažādiem informācijas nesējiem. Arī drošības jautājumi ir aktuāli gan Latvijā, gan Turcijā, aiz viltus profiliem sociālajos tīklos var slēpties apdraudējums nepilngadīgajiem. Kā par to informēt jauniešus, kā neizpaust privātu informāciju, kam uzticēties?

Video reklāmas ietekmi un veidošanu aplūkojām caur eksperimentu, kā apzināti veidoti tēli apkārt ietekmē cilvēka vizuālo domāšanu un atmiņu. Kā var piespiest cilvēku darīt, zīmēt, atcerēties to, ko uzspiež apkārtējā vide jeb slēptās reklāmas ietekme. Reklāmas psiholoģija balstās uz 3 lietām: kā domā patērētājs, cilvēka smadzeņu darbība un uztveres īpatnības. Tādi paņēmieni reklāmās kā simboli, atkārtošana kā skolā, pārspīlējums un humors izraisa pozitīvu atkarību un interesi par noteiktu produktu. Arī dažādās viltības, kas balstās uz krāšanu (uzlīmes, iegādātās produkcijas daudzumu), autoritāšu viedokli (zobārsts, mājsaimniece), statusa atribūtiem, uzspiež izvēli. Aktuāls piemērs – „preču klāsts gudrajiem” – lietojot   noteiktu produkciju, to, ko it kā esam pelnījuši, neapzināti tiecamies iegādāties tieši šos produktus. Savukārt „lielais apmāns” ir sīkā šriftā norādītās piedevas, kas parasti nav pamanāmas uz produkcijas iepakojuma.

Pārdomas izraisīja ASV fotogrāfes D.Stivensas (D.Stevens) projekts „Idiotu kaste”, kas atklāj bērnu sejas televizora skatīšanās laikā. Acīmredzami, ka bērnu sejās atspoguļojas trulums un vienaldzība, un vienlaicīgi – hipnotisks stāvoklis. Notika praktiskās nodarbības par interpretāciju, vārdu un skaņas individuālo uztveri, iejušanos režisoru vietā, jau pārzinot paņēmienus, kā top reklāma. Arī foto materiālu atlase, skaņa, krāsa medijos ir noteikta ziņa, kas maina kontekstu. Noskatoties vienu un to pašu filmas fragmentu ar dažādu mūziku, to var uztvert atšķirīgi. Mediju mācība kā priekšmets Turcijā jau ir vairākus gadus, arī Latvijas Kultūras ministrija izstrādājusi „Latvijas Mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam”, kurās mediju mācību jeb pratību varētu pakāpeniski apgūt 1.-9.klases skolēni. Mediju pratību skolēni varētu apgūt, integrējot to dažādos mācību priekšmetos. Jāpiebilst, ka atbilstošus metodiskos materiālus skolotājiem vēl tikai plāno izstrādāt, tādēļ Daugavpils pilsētas domes projekts ir ļoti aktuāls un noderīgs.

Privātās skolas apmeklējums bija vērtīga pieredze un iepazīšanās ar izglītības iestādi, kurā no pirmsskolas vecuma līdz vidusskolas posmam mācās aptuveni 600 skolēni. Mācību maksa ir ievērojama – aptuveni 5000 EUR gadā, tā ir maksa par izglītības kvalitāti, svešvalodu un mākslas priekšmetu papildu apguvi. Ja bērns nav sekmīgs, tad vecāku motivācija un vēlme maksāt neietekmēs skolas lēmumu neuzņemt bērnu skolā. Privātajās skolās ir valsts uzraudzība, nav obligāta pedagogu un administrācijas rotācija ik pēc 8 gadiem. Neparasti izskatījās privātskolas teritorija ar nelielu saimniecību – aprūpējamajiem putniem un mājlopiem, namiņu mājas tradicionālo ēdienu un konservējumu pagatavošanai.  Tas viss izveidots ar mērķi, lai pilsētas bērni nepazaudētu saikni ar laukiem, dabu un tradicionālo saimniekošanu.  Daugavpils skolotāji apmeklēja arī Samsunas jauniešu centru, kur iepazinās ar tradicionālo un moderno mūziku, izmēģināja gleznošanu uz ūdens virsmas un zīmējuma pārcelšanu uz papīra. Samsunas pilsēta ar reģionu iedzīvotāju skaita ziņā vairāk līdzinās visas Latvijas mērogam: šogad pirmklasnieku skaits – 21000, skolotāju skaits valsts skolās – 25000, privātajās skolās – 10000.

Projektu koordinatori un pašvaldības pārstāvji izteica vēlmi sadarboties arī turpmāk gan ar atsevišķām izglītības iestādēm, gan pašvaldību. Arī Daugavpils skolotāji izteica vēlmi turpināt sadarbību un atzinīgi novērtēja pilsētas domes atbalstu un ieinteresētību skolotāju tālākizglītībā, starptautisku projektu organizēšanā.

Kultūras programmā dalībnieki apmeklēja Samsunas „Amazoņu” parku, vēstures muzeju un kalnu pilsētiņu Amasiju, kur viņus laipni uzņēma vietējā pašvaldība, aplūkoja medicīnas muzeju, kalnu kapenes. Atpakaļceļā uz Latviju viena diena tika pavadīta Stambulā, Eiropas lielākajā pilsētā, kur dzīvo 17 mljn. iedzīvotāju. Pilsētā, kas atrodas starp Eiropu un Āziju, tika apmeklēta Sv.Sofijas katedrāle-muzejs, mošejas, senatnīgās ieliņas, Bosfora jūras šaurums.

Tuvākā projekta aktivitāte – š.g. oktobrī Daugavpilī uzņemsim Turcijas, Samsunas pilsētas, 20 skolotāju delegāciju un organizēsim kopīgas nodarbības ar 100 Daugavpils skolotājiem.

Daugavpils pilsētas domes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102

evelina.balode@ip.daugavpils.lv

 
Atpakaļ