Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-06-2015

Daugavpils Universitātē turpinās studiju kvalitātes uzlabošana


 

Realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, Daugavpils Universitātē (DU) tiek saņemts kārtējais jaunais aprīkojums, kas turpmāk tiks izmantots studiju procesā topošo speciālistu izglītošanai.

Kopš 2010.gada DU tiek realizēts vērienīgs projekts, kura ietvaros tiek iegādāts moderns aprīkojums. Šo gadu laikā ir iegādāta virkne dažāda aprīkojuma, ko jau veiksmīgi apgūst topošie speciālisti. Šobrīd jau ir iegādāts jauns aprīkojums, kas nepieciešams dažādu dabaszinātņu laboratoriju aprīkošanai, kā arī mūzikas un mākslas jomā studējošo turpmākai izaugsmei. Tā, piemēram, nākošajā studiju gadā topošo mūziķu izglītošanai tiks izmantoti gan jaunie akordeoni, gan flīģeļi, starp kuriem būs arī lielais koncertflīģelis; topošie mākslinieki drīzumā varēs strādāt ar jauno šūšanas / izšūšanas mašīnu, kas būs aprīkota ar izšūšanas programmu un overloku ar papildpiederumiem, tāpat varēs apgūt jauno elektronisko adāmmašīnu smalkai vidēji rupjai dzijai ar mežģīņrakstu karieti, intarsijas karieti un tītavām dzijai utt.

Jaunais aprīkojums turpmāk palīdzēs uzlabot arī Termodinamikas, kvantu fizikas un astronomijas, Vides ķīmijas un kvartārvides pētījumu, Bioloģijas un biotehnoloģiju, Hidroekoloģijas, Inženierzinātņu, Ekoloģiskās ģenētikas u.c. laboratoriju darbību. Savukārt DU Bibliotēkai jau ir piegādāts Speciālais aprīkojums vājredzīgiem bibliotēkas lietotājiem, grāmatu nodošanas iekārta un daudzfunkcionālā pašapkalpošanās sistēma.

Bez jau minētā, nākošajā studiju gadā universitātes studentiem būs pieejamas arī jaunas tāfeles, projektori, mēbeles un ekrāni projektoriem, stendi, mēbeles utt. Kopumā 2015.gadā līdz šim ir iegādāts aprīkojums aptuveni 822 tūkstošu eiro vērtībā.

Jaunais aprīkojums ir iegādāts ERAF projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” ietvaros. Projekta realizācijas gaitā ir veikta arī Mācību bāzes „Ilgas” un Mācību korpusa Parādes ielā 1 renovācija un pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ir uzbūvēts jauns dabaszinātņu un laboratoriju korpuss Parādes ielā 1A, kā arī turpinās darbs pie korpusa Vienības ielā 13 renovācijas. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23,78 miljoni, no tiem ERAF finansējums – EUR 20,22 miljoni, valsts budžeta finansējums – EUR 1,7 miljoni un DU līdzfinansējums – EUR 1,86 miljoni.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA

e-pasts: harijs@13stavs.lv
Atpakaļ