Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-04-2015

IV Starptautiskā konference Igaunijā


Š.g. 21.aprīlī, atsaucoties Igaunijas kolēģu uzaicinājumam piedalīties Starptautiskajā konferencē, Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes administrācijas pārstāvji un pedagogi piedalījās IV Starptautiskās konferences valodas iegremdēšanās programmā „Mācāmies kopā!” Konference norisinājās Igaunijā, Tartu Universitātes Narvas Koledžā. Konferencē piedalījās Igaunijas Izglītības ministrijas pārstāvis, Narvas Koledžas direktore, universitātes pasniedzēji, pirmsskolas izglītības vadītāji un skolotāji, bērnu (vecumā līdz 7 gadiem) vecāki, studenti – kopā aptuveni 200 dalībnieki.

Darba valodas bija igauņu un krievu. Par novitātēm Igaunijā pirmsskolas izglītībā stāstīja Igaunijas IZM pārstāve T.Petersona. Konferences norises gaitā mēs iepazināmies ar valodas iegremdēšanās apguves modeļiem Igaunijas pirmsskolas izglītības iestādēs, uzzinājām, kā tiek realizēta valodas iegremdēšanās apguves programma pirmsskolas izglītības iestādēs. Ar savu pieredzi apmainījās valodas iegremdēšanās grupu skolotāji, kā arī ar  pieredzi, kā palīdzēt saviem bērniem apgūt igauņu valodu, dalījās vecāku asociācijas pārstāvji no dažādām Igaunijas pilsētām –  Tallinas, Narvas, Kohtla-Jarves, Johvi, Pērnavas Valgas,.

Ar ziņojumu par bilingvālās izglītības aktualitāti mūsu pilsētā, par bilingvālās izglītības modeļiem, kurus izmanto mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs, par metodēm un pieejām, veidojot valodas vidi, uzstājās Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece N.Brokāne. Mūsu uzstāšanās radīja lielu Igaunijas kolēģu interesi. Diskusijas un kontaktinformācijas apmaiņa turpinājās arī konferences pārtraukumā. Diskusijas laikā iezīmējās jauni sadarbības ceļi starp mūsu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm. Tāpat konferences laikā notika posteru (plakātu) izstāde. Par piedalīšanos izstādē mūsu delegācija ieguva godalgas.

Mūsu uzturēšanās laikā otro dienu pavadījām ne mazāk piesātināti, apmeklējām divas pirmsskolas izglītības iestādes Kohtla-Jarvē. Iepazināmies ar iestādes materiālo un tehnisko nodrošinājumu, mācību procesa organizāciju, ar projektiem, kurus īsteno un plāno realizēt pirmsskolas iestādes. Pirmsskolas izglītības iestādē „Punamütsike” piedalījāmies seminārā „ Atskaite par pedagogu darbību projektos 2014./2015.mācību gadā”, kurš atstāja vērienīgu iespaidu par augsto pedagoģiskās meistarības līmeni.

Viesošanās rezultātā mēs ieguvām noderīgu zinātnisku un praktisku informāciju, kuru plānojam apspriest un dažas novitātes ieviest savā pirmsskolas izglītības iestādē. Smēlāmies daudzas radošas idejas darbam ikdienā, guvām pozitīvas atsauksmes, kas dod lielu impulsu turpmākajam darbam.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

32.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja

M. Grigorjeva,

vadītājas vietniece

N. Brokāne

t. 65434492
Atpakaļ