Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Kultūras ziņas

Kultūras ziņas

28-06-2013

Latvijas un Baltkrievijas kultūras darbinieki apkopoja pārrobežas sadarbības projekta rezultātus (VIDEO)


No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska”  ” ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”  Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru un to pārrobežu izplatība, kā arī veicināt sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas kultūras jomas profesionāļiem.

 
Atpakaļ