Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Kultūras ziņas

Kultūras ziņas

30-05-2018

Bērnu tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”


Šogad vasara Daugavpilī iesākās ar izcilu pasākumu, kurš apvienoja sevī bērnu pozitīvo enerģiju, dejotprieku un sirsnīgu atmosfēru. Valsts simtgades jubilejas gadā – Daugavpilī, 26. maijā notika Bērnu tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”.

            Daugavpilī pulcējās 200 Latvijas skolu deju kolektīvi no Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Latgales, kuri  ieskandināja mūsu pilsētas gaisotni ar koncertprogrammu mūzikām, ritmiskiem deju soļiem un priecīgām bērnu balsīm.

Festivāla koncerti bija skatāmi   Vienības laukumā, Rīgas ielas skulptūrdārzā un Rīgas un Alejas ielu krustojumā. Tā, pastaigājoties pa Rīgas ielu, katram skatītājam bija iespēja vērot bērnu deju kolektīvu spilgtākās dejas un iekļauties mazo izpildītāju dejotprieka enerģijas plūsmā.

            Lielkoncertā , Daugavpils Ledus hallē, savas deju programmas izdejoja apvienotie novadu un pilsētu deju kolektīvi no Daugavpils pilsētas, Balvu un Rugāju novadiem; Alūksnes novada; Daugavpils novada; Gulbenes novada; Ropažu novada un Igaunijas (Muraste) ; Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem; Limbažu novada, Līvānu novada; Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadiem; Rēzeknes pilsētas un Madonas novada.

Mēs, radošā komanda, esam pateicīgi par paveikto kopīgo darbu!

Mēs esam pateicīgi visiem  par prasmi strādāt komandā, veidojot mūsu koncertu un līdzdarbojoties citās aktivitātēs, par māku būt radošiem, pacietīgiem, laipniem un disciplinētiem visos apstākļos.          

Mēs, organizatori, īpaši esam pateicīgi mūsu pilsētas tautas deju kolektīviem, skolotājiem, skolu administrācijām par atbalstu savu kolektīvu sagatavošanā svētkiem un viesu uzņemšanu savās skolās.

Lai festivāls noritētu raiti, maksimāli precīzi un bez starpgadījumiem un, lai netiktu sabojāts svētku prieks, festivāla organizatori īpaši pateicas Domes vadībai, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Komunālās saimniecības pārvaldei,  Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, Sociālajam dienestam, Latviešu kultūras centram, Daugavpils Ledus halles darbiniekiem, BJC “Jaunība” kolektīvam par sniegto atbalstu, kas rūpējās par savu un pārējo drošību un labsajūtu.

Bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda” rīkoja: Valsts izglītības satura centrs un Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde.

 

Gūtā pieredze un paveiktā darba gandarījums lai kļūst par pakāpienu jauniem panākumiem mūsu un Jūsu ikdienas darbā un svētkos, sagaidot Latvijas 100 dzimšanas dienu!!!

 Paldies visiem!

GALERIJA 

Tautas deju festivāla “Latvju bērnu danci veda” Daugavpilī

koordinatore, BJC “Jaunība” direktore Aina Jansone

 

_____________________________________________

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”

www.jauniba.lv, tālr. 65435787
Atpakaļ