Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi | 2011. gads

2011. gads

Būvju tehniskā stāvokļa un  to ietekmes vienai uz otru noteikšana, un veicamajiem remontdarbiem zemesgabalos Stacijas ielā 65/67 un Stacijas ielā 69, Daugavpilī

 

PUBLICĒTĀ INFORMATĪVĀ PAZIŅOJUMA „ Ziemassvētku mājiņas noformēšanas darbiem 2011.gadā” ziņojums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām Ziemassvētku mājiņas noformēšanas darbiem 2011.gadā

PUBLICĒTĀ INFORMATĪVĀ PAZIŅOJUMA „Vienības laukumā uzstādītās Ziemassvētku egles ar  rotājumiem  un Ziemassvētku mājiņas ar ziemassvētku figūru kompozīcijām tajā, apsardzei, Daugavpilī” ziņojums

PUBLICĒTĀ INFORMATĪVĀ PAZIŅOJUMA „Lietus ūdens kanalizācijas remontdarbi  Cialkovska iela 26, Daugavpilī” ziņojums

Lietus ūdens kanalizācijas remontdarbi  Cialkovska iela 26, Daugavpilī

Vienības laukumā uzstādītās Ziemassvētku egles ar  rotājumiem  un Ziemassvētku mājiņas ar ziemassvētku figūru kompozīcijām tajā, apsardzei, Daugavpilī

Daugavpils 16. VIDUSSKOLAS PELDBASEINA UN SPORTA ZĀLES TELPU RENOVĀCIJAS BŪVDARBU LĪGUMA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS
Pielikums

Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi

Daugavpils pilsētas paŠvaldībai piederošo ēku demontāžas DARBU LĪGUMA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS

Iluminācijas ierīkošanai Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienas svinībām Daugavpils pilsētā
Ziņojums

Daugavpils dzīvnieku patversmes ārējās elektroapgādes un administratīvās ēkas iekšējās elektroinstalācijas Patversmes iela 2, Daugavpilī projektēšanas un izbūves darbi

Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Transporta ielā posmā no Komunālās ielas līdz M.Dambja ielai, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām „Daugavpils pilsētas Grīvas kapu pretplūdu pasākumu nodrošināšanas izpētes darbi”

NEPĀRTRAUKTĀS barošanas bloku iegāde Daugavpils pilsētas domei