Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Vide | Klimats

Klimats

Klimata pārmaiņu riska un neaizsargātības novērtējums

Galvenās jomas, kurām ir jāpievērš uzmanību saistībā ar pielāgošanās politiku Daugavpils pilsētā, ir:

  • ekstrēmo dabas parādību ietekme;
  • upes piekrastes teritorijas;
  • cilvēku veselība un labklājība;
  • reģionālā plānošana;
  • pilsētvides plānošana, būvniecība un transports;
  • attīstības sadarbība;
  • apdrošināšanas politika.

Daugavpilī adaptācijas pasākumu plāna attīstība notiek pakāpeniski, izvērtējot esošās un nākotnes jūtīgākās grupas, riskus un aspektus. Tiek izvērtēti atbilstošākie risinājumi, veicot novērtējumu un monitoringu. 

Daugavpils pilsēta kopā ar Daugavpils novadu un Ilūkstes novadu ir izveidojušas apvienoto civilās aizsardzības komisiju. Daugavpils pilsētā ir izstrādāts atsevišķs Civilās aizsardzības plāns. Domes vadības pakļautībā jautājumus, kas skar civilo aizsardzību pilsētā, tai skaitā plūdus, risina Civilaizsardzības organizators.

Sakarā ar to, ka š.g. 1.oktobrī stājies spēkā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (05.05.2016.) Daugavpils pilsētas pašvaldība nākamā gada laikā plāno izstrādāt jaunu Civilās aizsardzības plānu, ņemot vērā arī Nacionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju.

Kā nozīmīgākais klimata pārmaiņu risks Daugavpilī ir novērtēti plūdi. To varbūtība ir novērtēta kā vidēja. Lai gan šobrīd nozīmīgi neaizsargātības izvērtējumi nav veikti, tie turpmāk tiks sagatavoti, īpašu uzmanību veltot arī klimata pārmaiņu risku monitoringam.

Daugavpils pilsētas Civilās aizsardzības plāns (izstrādē).