Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2015. gads

2015. gads

 

Paziņojums

par koka ciršanas ieceri pie mājas Telts ielā 5, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koka ciršanu pie mājas Telts ielā 5, Daugavpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0925).

Ierosinātājs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Forštadte”, Reģ. Nr.41503014499, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 11-78, Daugavpils, kont. pers.: P.Stepanovs, tālr. 65448364, e-pasts: dziks@aircom.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 04.janvāra līdz 2016.gada 29.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476319, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā “Forstadte”, Rēzeknes ielā 11-78, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65448364, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koka ciršanu pie mājas Telts ielā 5, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Nocērtamie koki

Foto

----------------------------------------------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri sporta kompleksā “Celtnieks” pēc adreses Jelgavas ielā 7, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sporta kompleksā “Celtnieks” pēc adreses Jelgavas ielā 7, Daugavpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 2501).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas sporta pārvalde, Reģ. Nr.90000399043, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kont. pers.: Jānis Buļs, tālr. 26733316, e-pasts: sport@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 02.decembra līdz 2015.gada 09.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476319, Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas sporta pārvaldē, Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65424443, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sporta kompleksā “Celtnieks” pēc adreses Jelgavas ielā 7, Daugavpilī.

Nocērtamie koki

Aptaujas lapa

Foto

------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovāciju, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusu fasāžu renovāciju, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25, Daugavpilī.

Ierosinātājs: LR Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums”, reģ.Nr.2734003068, juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, kont.pers.: Kazimirs Stivriņš, tālr. 27741515, e-pasts: dvt@daugvt.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 05.novembra līdz 2015.gada 11.novembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu pie Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas korpusiem, Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Fotomateriāli

---------------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

“Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Daugavpilī”

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Daugavpilī”

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476314, kont.pers. Vadims Semoņenko, e-pasts: vadims.semonenko@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „CKD D”, reģ.Nr.41503014662, juridiskā adrese: Amatu iela 18A, Daugavpils, tālr.65423568

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015. gada 21.oktobra  līdz 2015.gada 19.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapāwww.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 3.novembrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete

 

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

----------------------------------------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa aizsargvalnī 6.bastiona rajonā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa aizsargvalnī 6.bastiona rajonā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-011-1101), pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 1995.gada 12.decembra tehniskā stāvokļa akta “Par Daugavpils cietokšņa Mihaila un Aleksandra vārtiem, autostāvvietu un pilsētas dambi” norādīto rekomendāciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kont. pers.: Renāta Medika, tālr. 65476319, e-pasts: renata.medika@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 19.oktobra līdz 2015.gada 23.oktobrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa aizsargvalnī 6.bastiona rajonā.

Aptaujas lapa

Nocērtamie koki

FOTO

FOTO 2

-------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Jaunas apbedījumu vietas izveidošanu Luterāņu kapos, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar jaunas apbedījumu vietas izveidošanu Luterāņu kapos, Daugavpilī.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Tatjana Livčāne, tālr. 654-76320, e-pasts: tatjana.livcane@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 19.oktobra līdz 2015.gada 23.oktobrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476320, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476320.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar jauno apbedījumu vietu izveidošanu darbiem. 

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Foto

----------------------------------------------------------- 

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Jauna tramvaju līnijas posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciemats, Daugavpilī, būvniecība”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18.novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, tālr.65433632, kont.pers. Sabīne Šņepste,  e-pasts: tramvaju@dautkom.lv.

Projektētājs: SIA „REM PRO”, reģ.Nr.41503041904, juridiskā adrese: 18.Novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401, tālr.65421398, kont.pers. Jeļena Ladigina, e-pasts: rem@rem.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 12.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, AS „Daugavpils satiksme” telpās 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, tālr.65404344, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, vai AS „Daugavpils satiksme”  18.novembra ielā 183, Daugavpilī, tālr.65404344.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 3.novembrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Būvtafele

Paskaidrojuma raksts

Aptaujas lapa

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

--------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

“Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī”

 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476314, kont.pers. Vadims Semoņenko, e-pasts: vadims.semonenko@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ.Nr.42403019889, juridiskā adrese: 18.novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601, tālr.26330290, kont.pers. Arnis Teivāns, e-pasts: arnis@austrumi.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015. gada 15.oktobra  līdz 2015.gada 12.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 3.novembrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem 

-----------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI 

“Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) posmu no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 0201 703, Daugavpilī”

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) posmu no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 0201 703, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476065, kont.pers. Sergejs Gorņiks, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „SKA projekts” reģ.Nr. 45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr.27042720, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts: skaprojekts@inbox.v.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015. gada 9.oktobra  līdz 2015.gada 9.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 27.oktobrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem
-------------------------------------------------------


PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

“A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī” 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476065, kont.pers. Sergejs Gorņiks, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „SKA projekts” reģ.Nr. 45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr.27042720, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts: skaprojekts@inbox.v.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015. gada 9.oktobra  līdz 2015.gada 9.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 27.oktobrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem
----------------------------------------------

                                                                                PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

“Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”

 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476065, kont.pers. Sergejs Gorņiks, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „SKA projekts” reģ.Nr. 45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr.27042720, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts: skaprojekts@inbox.v.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2015. gada 9.oktobra  līdz 2015.gada 9.novembrim Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 27.oktobrī plkst.16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem
------------------------------------------------------

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Publicēts laikrakstā „Latgales laiks” 2015.gada 25.septembrī izdevumā Nr. 73 (2604) 

Informējam, ka 2015.gada 6.oktobrī plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī notiks SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

SIA KU „Omega Holding” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045 paziņo, ka ir iecerējusi veikt sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecību SIA KU „Omega Holding” esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

2015.gada 28.augustā Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu Nr. 217 piemērot ietekmes uz vidi procedūru SIA KU „Omega Holding” ierosinātajai darbībai.

 

Paredzēta darbība:

Paredzētās Darbības ietvaros  plānots paplašināt savu darbību, papildinot pārkrauto un uzglabājamo produktu nomenklatūru ar sašķidrinātās naftas gāzi. Šīs ieceres realizēšanai naftas bāzes teritorijā ir paredzēts izbūvēt sašķidrinātās naftas gāzes noliktavu ar nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu, kas spētu nodrošināt sašķidrinātās naftas gāzes noliešanu no dzelzceļa un autocisternām, sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanu tvertnēs un sašķidrinātās naftas gāzes uzpildi dzelzceļa un autocisternās. Iecere paredz:

  • Sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai uzbūvēt 5 pazemes tvertnes ar tilpumu 100 m3 katra;
  • Sašķidrinātās naftas gāzes piegādi un realizāciju veikt izmantojot dzelzceļa un autocisternas;
  • Sašķidrināto naftas gāzes pārsūknēšanu veikt ar 2 kompresoriem (katra jauda – 80 m3/h);
  • Izbūvēt arī tehnoloģisko gāzesvadu tīklus.

Tiks izskatītas divas sašķidrinātās gāzes dzelzceļa cisternu un autocisternu ūdens atdzesēšanas sistēmu ugunsgrēka gadījumā alternatīvas:

  • Izmantot esošo naftas bāzes ugunsdzēsības sūkņu staciju.
  • Ierīkot jaunu sistēmu.

Plānotais sašķidrinātās naftas gāzes apgrozījums 30 tūkst.m3/gadā.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Iegūt papildus informāciju par paredzēto darbību, kā arī iepazīties ar sagatavotiem dokumentiem Jūs varat:

  • Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
  • Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: http://www.daugavpils.lv, sadaļā publiska/sabiedriskā apspriešana.
  • SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Vides pārraudzības valsts birojam. Adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis – 67321173, fakss – 67321049, e-pasts – vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv

 

Lēmums Nr 217. Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Ietekmes sākotnējais izvērtējums

Izvietojuma shēma 1

Izvietojuma shēma 2

-----------------------------------------------------------------

Paziņojums par paredzētās darbības Koksnes granulu ražotnes ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ir uzsākta paredzētās darbības Koksnes granulu ražotnes izveide Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605),  Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001) ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Ierosinātājs: SIA “Baltic Pellets Energy” , reģ. nr.  41503068557, jur. adrese: 18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV- 5413, tālrunis: 65433428, e-pasts: info@balticpelletsenergy.com. Par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis 2015.gada 23.martā lēmumu Nr.68 „ Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Paredzētās darbības apraksts:  SIA “Baltic Pellets Energy” ir paredzējusi izveidot koksnes granulu ražotni ar jaudu 190 000 tonnu gatavās produkcijas gadā, izmantojot koksnes  materiālus (1 300 000 m3 gadā) - malku, krūmus, zarus, skaidas, šķeldu. Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tiks uzstādīta šķeldas (90 000 m3 gadā) sadedzināšanas iekārta - katlu māja ar jaudu līdz 25 MW.  Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 3.jūnijā plkst. 17.00Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā). Sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv; SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapa: www.vpvb.gov.lv

Paziņojums

Kokskaidu granulu rūpnīcas apraksts

Vides valsts pārraudzības biroja lēmums

Ražotnes shēma

-----------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar Atmatas ielas posmā no Valkas ielas līdz Lauskas ielai un Lauska iela posmā no Atmatas ielas līdz Neretas ielai braucamās daļas atjaunošanas darbu veikšanu 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Atmatas ielas posmā no Valkas ielas līdz Lauskas ielai un Lauska iela posmā no Atmatas ielas līdz Neretas ielai braucamās daļas atjaunošanas darbu veikšanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Igors Prelatovs, tālr. 65476406, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 14.maija līdz 2015.gada 20.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Atmatas ielas posmā no Valkas ielas līdz Lauskas ielai un Lauska iela posmā no Atmatas ielas līdz Neretas ielai braucamās daļas atjaunošanas darbu veikšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Fotofiksācija

------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar gājēju ietvju tekošo remontu, Dienvidu un Daugavas ielu krustojumā, Daugavpilī.

(Precizējums publiskai apspriešanai par projekta “Parka atjaunošana Dienvidu un Daugavas ielu krustojumā, Daugavpilī” realizāciju) 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar gājēju ietvju tekošo remontu, pēc esošās ģeometrijas, nemainot ietvju izvietojumu un augstuma atzīmes, Dienvidu un Daugavas ielu krustojumā, Daugavpilī. Jā netiks veikta koku ciršana, tad tiks bojāta sakņu sistēma izbūvējot seguma un betona apmaļu konstrukciju (būvniecības laikā).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Igors Prelatovs, tālr. 65476406, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 20.marta līdz 2015.gada 27.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar gājēju ietvju tekošo remontu, Dienvidu un Daugavas ielu krustojumā, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Fotofiksācija

--------------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa vaļņos starp Mihaila un Aleksandra vārtiem

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos starp Mihaila un Aleksandra vārtiem (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-011-1101), pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 1995.gada 12.decembra tehniskā stāvokļa akta “Par Daugavpils cietokšņa Mihaila un Aleksandra vārtiem, autostāvvietu un pilsētas dambi” norādīto rekomendāciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kont. pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 17.februāra līdz 2015.gada 23.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra vārtiem.

Aptaujas lapa

Nocērtamie koki

FOTO

______________________________________________________________________________________________ 

Paziņojums par detālplānojuma projekta un skiču projekta

 sporta kompleksa būvniecībai Vidzemes ielā 3, Daugavpilī publisko apspriešanu

2015. gada 15. janvārī ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) lēmumu  Nr.11 (prot. nr. 1, 11§)  „ Par detālplānojuma projekta un sporta kompleksa skiču projekta Vidzemes ielā 3, Daugavpilī nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmā redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš no 2015. gada 23. janvāra līdz 2015. gada 20. februārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties, kā arī rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: info@daugavpils.lv un ppdep@daugavpils.lv) Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai Domes informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā. Kā arī  ar detālplānojuma projekta dokumentāciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē, proti, www.daugavpils.lv, sadaļā – Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2015. gada 05. februārī plkst. 16.00 Domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts detālplānojumam

Paskaidrojuma raksts sporta kompleksa skiču projektam

Grafiskā daļā

Detālplānojums

Plānotā(atļautā) izmantošanas zonējums

Plānotā(atļautā) izmantošana nosacījumi

Aizsargjoslu un apgrūtinājumu plāns

Satiksmes infrastruktūra1

Satiksmes infrastruktūra2

Zemes ierīcība

Sporta kompleksa skiču projektam

GP-01

GP-02

GP-03

GP-04

TRIBĪNES KOMPLEKSS- STĀVU PLĀNI

MANĒŽA- 1.STĀVA PLĀNS

MANĒŽA- 2. STĀVA PLĀNS

FASĀDES

GRIEZUMI

SKATI 1

SKATI 2 

SKATI 3

Vizualizācija F1

Vizualizācija F2

Vizualizācija F3

Vizualizācija F4

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 28. maija sēdes lēmumu Nr. 247 (prot. Nr. 11, 34§) „Par detālplānojuma  Vidzemes ielā 3, Daugavpilī, apstiprināšanu” ir apstiprināts minētais detālplānojums. Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī (kadastru apzīmējumi 0500 021 0807 un 0500 020 0903).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Teodors Binders, tālr. 65476320, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 21.janvāra līdz 2015.gada 27.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem. 

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

FOTO

__________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par koku ciršanas ieceri projekta “Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” ietvaros 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku un krūmu ciršanu sakarā ar projektu “Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī”.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Vadims Semoņenko, tālr. 65476316, e-pasts: vadims.semonenko@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 12.janvāra līdz 2015.gada 16.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar projektu “Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī”.

Darbu apjomi

Aptaujas lapa

Foto

------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Teodors Binders, tālr. 65476319, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2015.gada 12.janvāra līdz 2015.gada 16.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas darbiem. 

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Foto