Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Pašvaldības iepirkumi, konkursi | Konkursi » | 2011. gads

2011. gads

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros.
Tehniskās specifikācijas
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2
Darbu apjomu saraksts  1
Jumta plāns
Piedāvājuma nodrošinājuma forma
Papildinājums 1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.3
Mezgls
Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.4. 
Apkures sistēmas specifikācija 
Apkures sistēmas specifikācija 
 Apkures sistēmas specifikācija  
Apkures sistēmas specifikācija 
Apkures sistēmas specifikācija

 
------------------------------------------- 

 Ceļu satiksmes līdzekļu projektēšana, būvniecība, uzturēšana un ielu remontdarbi. Nr. DPPI KSP 2011/10.
Paziņojums par līgumu
Paziņojums par rezultātiem

Nikolaja vārtu restaurācijas, Nikolaja vārtu tilta rekonstrukcijas, Nikolaja ielas apbūves atjaunošanas un pieguļošas teritorijas labiekārtošanas darbi ERAF projekta „Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” ietvaros. DPD 2011/40 ERAF
Pielikums
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Nolikuma grozījumi
Pielikums grozījumiem

Piena papildus piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm
Paziņojums par lēmumu

Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros. DPD 2011/16ERAF
Nolikums

Paziņojums par grozījumiem
Nolikums ar gozījumiem
Pieteikums
Nolikuma skaidrojumi
NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2
Nolikuma skaidrojumi nr.3 
Nolikuma skaidrojumi Nr.4 
Nolikuma skaidrojumus Nr.5
Nolikuma skaidrojumi Nr.6
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Aktualizēts nolikums
Nolikuma skaidrojumi Nr.7
Paziņojums par rezultātiem

 

Vienotas resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas piegāde un ieviešana. Identifikācijas numurs DPD 2011/30
Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Grozīumi
NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Paziņojums par rezultātiem

Pazinojumu par ligumu atklata konkursa " Daugavas ielas rekonstrukcijas, Daugavpili,(posma no Vienibas ielas lidz Valnu ielai) tehniska projekta izstrade, ERAF projekta ietvaros", identifikacijas Nr.DPD 2011/27
Nolikums
Planošanas un arhitekturas uzdevums.Tehniskie noteikumi
Shema
Nolikuma skaidrojumi
Nolikuma skaidrojumi Nr.2
Nolikuma skaidrojumi Nr.3
Nolikuma skaidrojumi Nr.4
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Degvielas iegāde 2012.gadam
Paziņojums par lēmumu

PAR CIETO SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANU NO DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Paziņojums par lēmumu 

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā. PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
Nolikums
Pielikums
Paziņojums par grozījumiem
Nolikuma grozījumi
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM  

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils 16.vidusskolai
Paziņojums par lēmumu

Papildu būvdarbi Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei
Pielikums

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram
Pielikums
Paziņojums par lēmumu Nr.2

Atklāta konkursa „Par papilddarbiem pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcijai Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā - Saules iela 5A, Muzeja iela 6 un Muzeja ielas daļa ERAF projekta „Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas pilsētas vēsturiskajā centrā” (Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/013/049)”” NOLIKUMS
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

ATKLĀTA KONKURSA «Augļu un dārzeņu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm (iepirkuma identifikācijas numurs DPIP2011/16) » NOLIKUMS 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Paziņojums par lēmumu

------------------------------

ATKLĀTA KONKURSA „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm” (iepirkuma identifikācijas numurs DPIP 2011/14) NOLIKUMS 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atbildes uz jautājumiem
Paziņojums par lēmumu Nr.1
Paziņojums par lēmumu Nr.2

--------------------------- 

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU atklāta konkursa "Videonoverošanas sistemas tehniska projekta izstrade un sistemas ierikošanas darbi Daugavpils pilseta", identifikacijas Nr.DPD 2011/17.  
Paziņojums par līgumu

Konkursa NOLIKUMS 

Nolikuma skaidrojumi

------------------------ 

ATKLĀTA KONKURSA “Pārtikas remontdarbiem Daugavpils 3. vidusskolā”, identifikācijas Nr. D3V2011/02,  NOLIKUMS

Paziņojums par noslēgto līgumu

---------------------

ATKLĀTA KONKURSA “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils 3. vidusskolai”, identifikācijas Nr. D3V2011/01 NOLIKUMS
Nolikuma grozījumi

 --------------------

Atklāta konkursa ''Mācību aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003 ietvaros” NOLIKUMS
Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem-2

------------------

ATKLĀTA KONKURSA Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija

Paziņojums par lēmumu

-----------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

----------------

Atklāta konkursa "Skatuves kompleksa automātiskās stacionārās ugunsdzēsības sistēmas un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija" NOLIKUMS
Paskaidrojums 

----------------

Atklāta konkursa "Būvdarbi Daugavpils Mākslas vidusskolas ''Saules Skola'' infrastruktūras uzlabošanai ERAF projekta ''Daugavpils mākslas vidusskolas ''Saules skola''  mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana'' Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/003'''' ietvaros" NOLIKUMS
Pielikums
Tehniskais projekts
Jautājumi

.------------------

Atklāta konkursa "Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās" (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros" NOLIKUMS
Nolikuma grozījumi

 ------------------

ATKLĀTĀ KONKURSA Par degvielas iegādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, izmantojot kredītkaršu sistēmu NOLIKUMS
Paziņojums par lēmumu

-------------------

Atklāta konkursa "Papildus būvdarbi projekta „Daugavpils pašvaldībasizglītības iestāћu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtoљana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai  Nr.3DP/3.6.1.1.0./09/IPIA/VRAA/016 ietvaros"
Tehniskā specifikācija
Nolikuma grozījumi

--------------------

ATKLĀTA KONKURSA Dārzeņu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm NOLIKUMS
(iepirkuma identifikācijas numurs IP2011/05)
 

Paziņojums par lēmumu

--------------------

ATKLĀTA KONKURSA Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija

-------------------

Atklāta konkursa ''Mācību aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana" Nr. 3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003 ietvaros" NOLIKUMS
Atbildes uz jautājumiem      Atbildes uz jautājumiem-2

 

------------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Ielu seguma avārijas remontdarbi Daugavpils pilsētā 2011.gadā
Nolikums
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM 

--------------------

ATKLĀTĀ  KONKURSA NOLIKUMS. SIA „Labiekārtošana - D" AUTODEGVIELAS - BENZĪNA UN DĪZEĻDEGVIELAS IEGĀDE

----------------

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana.  Nr.DPD KSN 2011/05
Nolikums
Pilsētas ielu platību saraksts
Nolikuma skaidrojumi
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

------------------

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

-------------------

ATKLĀTA KONKURSA „Autotransporta pakalpojumu sniegšana Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai" NOLIKUMS 

--------------------

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU.Saimniecības preces 2011.gadam