Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2018. gads | Koku ciršana

Koku ciršana

Koku ciršana sakarā ar Vienības dārza pārbūvi, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Vienības dārza pārbūvi, Daugavpilī.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, kontaktpersona: DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” vides tehniķe Renāta Medika, tālr.65476478, 29809229, e-pasts: renata.medika@daugavpils.lv

Projektētājs: SIA „Būvdizains”, Ģertrūdes ielā 2-9b, Rīga, LV-1010, tālr.67315066, kontaktpersona: arhitekte Lāsma Zilgalve, tālr.29119949, lasma.grigone@gmail.com

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.augusta līdz 2018.gada 17.augustam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Vienības dārza pārbūvi, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Darbu apjomi

Plāni

Foto---------------------------------------------------
Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta „Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī” realizāciju 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Vidus un Podnieku ielās, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, kuri traucē veikt ielu pārbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kontaktpersona: Aleksandrs Kampāns, tālr.65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476478, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Aptaujas lapa

Darbu apjomi

Plāni

Foto


----------------------------------------------------------------------
Paziņojums

par koku  un citu nelikvīdu ciršanas ieceri Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.0500 011 2202), jo koku sakņu sistēma grauj nocietinājuma konstrukcijas un rada draudus aizsargvaļņa ilgtspējībai.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kontaktpersona: Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis, tālr.28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 23.marta. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476478, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam.

Artaujas lapa

Darbu apraksts

Foto

---------------------------------------------------

Koku ciršana sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi
, Daugavpilī

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Tatjana Borovkova SIA „Cerva”, juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7, Daugavpilī, tālr.29113332, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 14.marta līdz 2018.gada 20.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi, Daugavpilī. 

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns 1

Plāns 2

Foto


-----------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” īstenošanu. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

-------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” īstenošanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” realizēšanu.

 

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" īstenošanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto