Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2016. gads

2016. gads

 

---------------------------------------------------------


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
Viestura ielas ceļa rekonstrukciju

posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Viestura ielas ceļa rekonstrukciju posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai (zemes kadastra apzīmējums 05000017609).  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 23.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Viestura ielas ceļa rekonstrukciju posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai.

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Plāns

Fotofiksācija
----------------------------------------------------------------
Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta „Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 31.augusta līdz 2016.gada 08.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

-----------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojektu „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī”  īstenošanu.

                 Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 31.augusta līdz 2016.gada 08.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojektu „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī”  realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

-----------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 31.augusta līdz 2016.gada 08.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Daugavas upei pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto
------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta „Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS „Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS „Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī”  īstenošanu.

            Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 31.augusta līdz 2016.gada 08.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS „Dinaz” rajonā izbūve, Daugavpilī”  realizēšanu.

Aptaujas lapa

Plāns

Foto

Darbu apraksts


--------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar a
uto stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Cietokšņa ielas posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai un 18.novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18.novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, kuri traucē veikt auto stāvlaukuma izbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Igors Prelatovs, tālr. 65476406, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 26.jūlija līdz 2016.gada 09.augustam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto

Ģenplāns

--------------------------------------------------


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu (zemes kadastra apzīmējums 0500 004 5022).  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 19.jūlija līdz 2016.gada 27.jūlijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.

 Aptaujas lapa
Nocērtamie koki
Plāns
Foto

-----------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar
būvprojekta „Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilīīstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējums 0500 030 2002.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 19.jūlija līdz 2016.gada 27.jūlijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Kokneses ielas posmā no Krimuldas ielas līdz Dzintaru ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu

Aptaujas lapa
Nocērtamie koki
Foto 

-------------------------------------------------------------

Paziņojums par

„Cietokšņa promenādes būvniecība, Daugavpilī”

Būvniecības ieceri

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvobjektu „Cietokšņa promenādes promenādes būvniecība, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr.  65404344, kont.pers. DPD PBD ainavu arhitekte Anna Semjonova, tālr. 65407786, e-pasts anna.semjonova@daugavpils.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 11.07.2016.g.-08.08.2016.g. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr. 65457160 darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pūbliskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, tālr. 654404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr.65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, 19.07.2016.g. plskt.16:30.

PROJEKTĒTĀJS:

“SIA Baltex group” reģ.nr. LV40103274353

Dīķa iela 44, Rīga, LV-1058

Kontaktpersona: būvprojekta vadītāja arhitekte Ineta Buka

e-pasts: ineta.buka@baltexgroup.lv

Tālr. 29455679

Ieceres apraksts

Aptaujas lapa

Planšete 

 

PĀRSKATS PAR REZULTĀTIEM

_

Paziņojums par „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī”Būvniecības ieceri

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvobjektu „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr.  65404344, kont.pers. DPD PBD ainavu arhitekte Anna Semjonova, tālr. 65407786, e-pasts anna.semjonova@daugavpils.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 07.07.2016.g.-04.08.2016.g. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr. 65457160 darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pūbliskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, tālr. 654404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr.65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, 19.07.2016.g. plskt.16:30.

PROJEKTĒTĀJS:

“SIA Baltex group” reģ.nr. LV40103274353

Dīķa iela 44, Rīga, LV-1058

Kontaktpersona: būvprojekta vadītāja arhitekte Ineta Buka

e-pasts: ineta.buka@baltexgroup.lv

Tālr. 29455679

 

Aptaujas lapa

Ieceres apraksts

Plānšete 

 

PĀRSKATS PAR REZULTĀTIEM

_____________________________________________________


LOKĀLPLĀNOJUMA „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

09.06.2016. Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 307 (prot. Nr. 12, 31§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 27.06.2016. līdz 25.07.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 14.07.2016. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 25.07.2016. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresēm sergejs.trosimovs@daugavpils.lv vai maris.berzins@geoconsultants.lv, gc@geoconsultants.lv

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 01.08.2016. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Geo Consultants”, Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, e-pasts: gc@geoconsultants.lv

 

___________________________________________________________________________Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Lielā Stropu ezera piekrastes joslas tīrīšanu no makrofītu apauguma

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Lielā Stropu ezera piekrastes joslas tīrīšanu no makrofītu apauguma. Koku ciršana plānota Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 05000270701.

Ierosinātājs: Jāzeps Kuņickis, dzīv. 18.novembra ielā 321, Daugavpilī, tālr.26237109

Kontaktpersona: Komunālās saimniecības pārvaldes vecākais mežzinis  Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 13.maija līdz 2016.gada 20.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Lielā Stropu ezera piekrastes joslas tīrīšanu no makrofītu apauguma.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Teritorijas shēma

Foto

--------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanu
Tukuma ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Tautas ielai pretī dzīvojamai mājai Tukuma ielā 32, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Tukuma ielas posmā no 18.novembra ielas līdz Tautas ielai pretī dzīvojamai mājai Tukuma ielā 32, sakarā ar Tukuma iela 32 mājas iedzīvotāju sūdzībām.

Ierosinātājs: Dzīvojamās mājas Tukuma iela 32 dzīvokļu īpašnieki.

Kontaktpersona: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2016.gada 27.aprīļa līdz 2016.gada 11.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu pretī dzīvojamai mājai Tukuma ielā 32, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto
----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2016.gada 18.martā laikrakstā „Latgales Laiks” Nr. 22 (2652)

SIA KU „Omega Holding” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045 paziņo, ka ir iecerējusi veikt sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecību SIA KU „Omega Holding” esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

2015.gada 28.augustā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr. 217 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA KU „Omega Holding” ierosinātajai darbībai. 2016.gada martā SIA „Vidrūpe” sagatavoja ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošās naftas bāzes teritorijā”.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 30.martā plkst. 16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Ar ziņojumu var iepazīties:

  • Daugavpils pilsētas domes informatīvajā dienestā, Kr. Valdemara iela 1, Daugavpils darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
  • Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: http://www.daugavpils.lv
  • SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt SIA KU „Omega Holding” Daugavpils naftas bāzē (Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404, tālrunis - 65407622, fakss – 65407620, e-pasts – office@daug.fuels.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis – 67321173, fakss – 67321049, e-pasts – vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latgales Laiks”. 

Ziņojums

Pielikumi

Prezentācija

 

Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404 zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

Ierosinātājs: SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045, tālr. 65407612, e-pasts: office@daug.fuels.lv

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums: 2015.gada 28.augustā lēmums Nr. 217.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums, aktualizācijas datums, iesniegšanas datums birojā: ietekmes uz vidi novērtējums sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošās naftas bāzes teritorijā aktualizēts 2017.gada janvārī un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 27.janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe” reģ. Nr. 50103179671, Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv sadaļā „Aktualitātes”.


Papildināts ziņojums

Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novertējuma atzinuma saņemšanu
---------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma

sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikraksta LATGALES LAIKS 2016.gada 15.martā 21. (2651) numurā Paredzētās darbības nosaukums:

Koksnes granulu ražotnes izveide

Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”

(reģistrācijas numurs: 41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

Tālrunis:

65433428

e-pasts:

info@balticpelletsenergy.com

Darbības norises vieta:

Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

2016.gada 23.marts plkst. 17.00

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils, K.Valdemāra iela 1, Konferenču zāle (1.stāvs)

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 

- Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv

- SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

 

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014) 2016. gada 14. martā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2016. gada 15. aprīlim:

- Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv);

- SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668,

 

23.03.2016. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 

Prezentācija

Kopsavilkums

Ziņojums sabiedriskajai apspriešanai

Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam 

--------------------------------------------------------------------------------------------

LATVIJAS
PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS- RĒZEKNES DIECĒZES  GARĪGĀ CENTRA APBŪVI VARŠAVAS IELĀ 1B, DAUGAVPILĪ

                               

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS-RĒZEKNES DIECĒZES  GARĪGĀ CENTRA APBŪVI VARŠAVAS IELĀ 1B, DAUGAVPILĪ.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Svēto mocekļu Borisa un Gļēba Daugavpils pareizticīgo draudze reģ.Nr.90000158306, juridiskā adrese: Tautas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.65453544, kont.pers. priesteris Dionisijs Gorjunovs, e-pasts: dionisgor@inbox.lv,talr.29897413.

Projektētājs: SIA „Arhis”, reģ.Nr.40003000604, juridiskā adrese: Raiņa iela 26B, Daugavpils, tālr.65426349, kont.pers.Olga Krumpāne, e-pasts: olga@arhis.eu, tālr.26493725.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 08.02.2016. līdz 07.03.2016. Daugavpils pilsētas domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”, zemesgabalā Varšavas ielā 1B, Daugavpilī..

Atsauksmes var iesniegt: līdz 07.03.2016. (ieskaitot)  Daugavpils pilsētas domē,  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā Informācijas birojā, tālr.65404344, 65404399 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, 3.stāvā, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Būvniecības ieceres prezentācija notiks: 25.02.2016. plkst.16.30. Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Aptaujas lapa

Planšete 1

Planšete 2

Planšete 3

Lēmums

Pārskats par rezultātiem
------------------------------------------------------------------

Paziņojums par Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūves pie pilsētas pludmales, Daugavpilī publisku apspriešanu

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par Jauno Stropu mikrorajona promenādes un mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūvi pie pilsētas pludmales, Daugavpilī

Būvniecības ieceres ierosinātājs: "Komunālās saimniecības pārvalde" Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, kont.pers. Igors Prelatovs, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv,talr. 65476406

Projektētājs: SIA „Arhis”, reģ.Nr.40003000604, juridiskā adrese: Raiņa iela 26B, Daugavpils, tālr.65426349, kont.pers.Olga Krumpāne, e-pasts: olga@arhis.eu, tālr.26493725

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 02.02.2016. līdz 01.03.2016.Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr.65457160, darba dienā

Aptaujas lapa

Prezentācija

Planšetes

Pārskats par rezultātiem