Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-08-2011

"Jaunatne darbībā"


Vai Jūs vēlētos doties uz ārzemēm, iepazīties  ar cilvēkiem un viņu kultūru, kā arī dzīvot šajā valstī? Tad mēs Jūs gaidām! Daugavpils vācu biedrība ERFOLG" aicina Jūs pieteikties dalībai jauniešu projektā, kurš iesaista projektā jauniešus no visām ES dalībvalstīm.

 

Daugavpils vācu biedrība „ERFOLG" ir akreditēta organizācija, kura nodarbojās ar jauniešu nosūtīšanu saskaņā ar programmu "Eiropas brīvprātīgais darbs".


Jūs varat mūs atrast akreditēto organizāciju datubāzē, kur mūsu numurs ir 2010-LV-36.

 

Mēs piedāvājam:
• Datu bāzē palīdzēt atrast uzņēmējorganizācijas.
• Konsultāciju  CV un motivācijas vēstules  rakstīšanā.
• Konsultāciju  CV un motivācijas vēstules  pavadvēstules sagatavošanā.
• Mūsu organizācijas rekomendācijas  vēstules Jūsu uzņēmējorganizācijai sagatavošana,  
• Sarakste ar uzņemējorganizāciju (gadījumā, ja Jūs būsiet apstiprināts kā brīvprātīgais).
• Partnerattiecību apstiprinājuma saskaņošana ar uzņēmējorganizāciju (gadījumā, ja Jūs būsiet apstiprināts kā brīvprātīgais).
• Pirms Jūsu projekta sākuma  mēs veiksim sagatavošanās pasākumus t.i., valodu kursi, semināri, vīzas (ja nepieciešams) u.t.t..

 

Eiropas Brīvprātīgo dienests (European Voluntary Service (EVS)) - ir daļa no Eiropas Komisijas programmas «Youth in Action Programme », kas ir spēkā no 2007. līdz 2013. Jauniešu neformālās izglītības galvenais uzdevums ir Eiropas brīvprātīgo programmas īstenošana, tas ir, jauniešiem  sniegt iespēju saņemt visus labumus  (prasmes), ko sniedz brīvprātīgo programma (neformālā izglītība, u.c.).

Eiropas brīvprātīgo programma var  interesēt daudzus, jo šī programma, iespējamas, atrisinās vismaz 4 jautājumus, tas ir:

• reāla prakses iespēja vienā no jums interesējošā jomā, kurā jūs plānojat specializēties nākotnē,
• iespēja gūt praksi starptautiskā organizācijā,

• jauni kontakti,

• valodas prasmes.


Un, protams, vesela jūra citu iespēju, ko Jums var sniegt brīvprātīgais darbs attiecība no izvēlētās vietas un darbības jomas.

Attiecība uz EVS ir svarīgi zināt, ka tas nav:
• stažēšanās vai algots darbs.
• atpūta vai tūrisms.
• iespēja apgūt valodu bez maksas.
• lēts darbaspēks.
• iespēja par Eiropas Komisijas līdzekļiem ilgi dzīvot citā valstī.

 

 

Kur var doties?

EVS var doties uz 27 Eiropas valstīs (Amerika un Āzija arī pieder pie Eiropas brīvprātīgo organizācijas alianses).

Neatkarīgi no ģeogrāfiskā stāvokļa valstu uzdevums ir veicināt starptautisko sapratni, mieru un brīvprātīgā darba iespēju visiem, jo ​​īpaši jauniešiem, veicot cilvēku ar dažādām kultūrām un tradīcijām apmaiņu.

EVS var piedalīties jaunieši vecumā no 18 – 30 gadu vecuma. EVS iespēju var izmantot tikai vienu reizi dzīvē. Ja esi jaunietis ar īpašajam vajadzībām un/vai ierobežotām iespējām, vari doties EVS jau no 16 gadu vecuma un piedalīties EVS atkārtoti, taču kopējais periods nedrīkst pārsniegt 1 gadu.

EVS pasākums var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem.  Minimālais pasākuma laiks ir 2 nedēļas. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām aktivitātes var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.

Projektu tēmas  var būt ļoti dažādas: vide, māksla un kultūra, jaunatnes informēšana, sociālā integrācija, lauku vai pilsētas attīstība, mediji un komunikācijas u.t.t.

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu formas jāaizpilda latviešu valodā. Jāiesniedz viens oriģināls, kā arī anketas elektroniskā versija. Pirmo reizi iesniedzot projektus programmā "Jaunatne darbībā", projektu īstenotājiem (izņemot valsts un pašvaldības institūcijas) ir jāiesniedz statūtu un reģistrācijas apliecību kopijas. Organizācijas, kas  vēlas uzņemt brīvprātīgos, projektus var iesniegt 5 reizes gadā. Topošajiem brīvprātīgajiem tas nozīmē, ka 1līdz 2 mēnešus pirms šiem datumiem potenciālo brīvprātīgo  meklēšana ir visaktīvākā. Projektus katru gadu var iesniegt zemāk norādītajos termiņos. Iesniegšanas termiņu izvēlieties paši, vienojoties ar projekta partneriem:

  • 1.februāris (no 1.maija līdz 30.septembrim);
  • 1.aprīlis (no 1.jūlija līdz 30.novembrim);
  • 1.jūnijs (no 1.septembra līdz 31.janvārim);
  • 1.septembris (no 1.decembra līdz 30.aprīlim);
  • 1.novembris (no 1.februāra līdz 31.jūlijam).

Projekta ir ietverts apmācību cikls, kas sastāv no:


1. Mācības pirms projekta uzsākšanas (2-5 dienas)
2. Apmācības pēc ierašanas Jūsu izvēlētajā valstī (5-10 dienas)
3. Sanāksme projekta vidusposmā (2-4 dienas);
4. Projekta galīgais novērtējums (1-2 dienas).

EVS brīvprātīgajiem ir tiesības un pienākums piedalīties šajos apmācības ciklos, kurus Jums sniedz Nacionālā  aģentūra vai nosūtītāja un uzņēmēja organizācija.

 

Pamatkritēriji dalībai projektā:
 
• Jābūt sabiedriskiem, komunikabliem;
• Esiet entuziasma pilni un iecietīgiem pret dažādām kultūrām;
• Esiet spējīgs motivēt un piesaistīt cilvēku uzmanību no dažādām grupām;
• Ir svarīgi, lai Jūs būtu elastīgi un  spētu mācīties;
• Jābūt angļu valodas pamatzināšanām un interesei par valsts kultūru;
• Angļu valodas vai esošās valsts valodas apgūšana nav primārā  un vienīgā motivācija, lai iesaistītos projektā;
• Brīvprātīgajiem jābūt aktīviem un spējīgiem strādāt komandā.

 

Un vēl informācija - šo funkciju var izmantot tikai vienu reizi mūžā. Turklāt dalība brīvprātīgo darba projekta ir bez maksas!


Katra projekta īstenošana tiek pilnībā finansēta ar Eiropas Komisijas atbalstu.

 

Projektā tev tiks segtas gandrīz visas izmaksas - uzturēšanās, aktivitāšu, apdrošināšanas izmaksas, kā arī 70% no ceļa izdevumiem. (Iespējams, tev pašam būs jāmaksā tikai 30% no ceļa izdevumiem.)

 

 

Kas ir  nepieciešams, lai piedalītos projektā:


Eiropas Jaunatnes portālā (jaunatne.gov.lv) var iegūt informāciju par programmu, kā arī var apskatīt jau  apstiprinātus projektus un izvēlēties organizāciju, kura īstenos Jūsu brīvprātīgo darba apmaiņas programmu.

 

1.solis

Padomājiet, kāpēc Jūs vēlaties kļūt par brīvprātīgo!


Eiropas Brīvprātīgais darbs -  šī iespēja (iepazīt jaunu kultūru, apgūt jaunu darbības jomu, iegūt pieredzi un tajā pašā laikā strādāt sabiedrības labā) Jums tiek sniegta tikai vienu reizi.  Eiropas Brīvprātīgo dienests spēj atrast Eiropā vai kaimiņvalstīs organizācijas, kas piekrīt uzņemt Jūs kā brīvprātīgo un strādāt kopā ar Jums līdz divpadsmit mēnešiem.  Projekta tēmu ir diezgan daudz - Jūs varat atrast projektus, kas saistīti ar sportu, kultūru, mākslu, vidi, sociālo darbu u.t.t. Papildinformāciju un atsauces ir iespējams atrast datu bāzē.

 

Jāņem vērā tas, ka katram jaunietim (izņemot ar īpašām vajadzībām un invaliditāti) ir tiesības piedalīties Eiropas brīvprātīgo dienesta programmā tikai vienreiz mūžā. Ja esat pietiekami drosmīgs, tad tā  ir lieliska iespēja aizmirst par izmaksām un koncentrēties uz jaunas pieredzes iegūšanu un iepazīšanos ar interesantiem un izciliem cilvēkiem.


Lai gūtu maksimālu labumu  Jums ir rūpīgi jāpadomā par to, kāpēc Jūs vēlaties to darāt un kādi ir Jūsu nākotnes plāni un tas ir nepieciešams, lai jauniegūtās zināšanas un pieredzi Jūs varētu izmantot nākotnē. Bez tam, Jums vajadzētu izlemt, kādā jomā Jūs visvairāk vēlētos strādāt un cik ilgi Jūs esat gatavi saistīt sevi ar brīvprātīgo darbu.


Ņemiet vērā arī to, ka lai atrastu labu projektu Jums būs nepieciešams laiks un pacietība.


Diemžēl, ir grūti precīzi noteikt, cik daudz laika paies no brīža, kad radās vēlme piedalīties projektā līdz brīdim kad tas tiks faktiski realizēts, jo katrs projekts ir atkarīgs no daudziem faktoriem, proti, tas ir atkarīgs no organizācijām un brīvprātīgajiem, no pieteikumu  datuma  un citiem formālās procedūras faktoriem . Vidēji, ir nepieciešami 5-7 mēneši.

 

 

2.solis

 

Konsultējaties ar nosūtošo organizāciju!


Nosūtītājorganizācijā ir programmas konsultants (mūsu organizācijā - Daugavpils vācu biedrībā „ERFOLG” konsultants ir Andris Ondzuls, e-mail: evs@erfolg.lv), kuram ir pietiekami daudz laika un vēlēšanās, lai atbalstītu Jūs šī projekta īstenošanā. Tieši nosūtītājorganizācija ir tāda kā "palīdzības roka", kura Jums vienmēr palīdzēs atrisināt neskaidros jautājumus un bažas. Ir svarīgi, ka Jūs varētu uzticēties organizācijai un personai, kura nodarbosies tieši ar Jūsu projektu. Nosūtītājorganizācijas viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem ir sagatavot Jūs brīvprātīgo darba programmas īstenošanai.

 

3. solis

 

Jāatrod piemērota uzņēmējorganizācija un jāiesniedz pieteikums!


Uzņēmējorganizāciju un projektu var atrast (izvēlēties) Eiropas Jaunatnes mājas lapā (jaunatne.gov.lv),  datubāzē ievadot jums nepieciešamos meklēšanas kritērijus (valsts, darba periods, virziens,  darba apstākļiem u.t.t.). Datubāze jums sniegs informāciju par uzņēmējorganizācijām atbilstoši jūsu ievadītajiem meklēšanas kritērijiem.

 

Par uzņēmējorganizācijas izvēli Jūs varat konsultēties ar nosūtītājorganizāciju. Nosūtītājorganizācijas konsultants Jums var dot padomu, kuru organizācija būtu Jums piemērotāka.

 

Labas komandas darbu (sadarbība ar konsultantu) - tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai projektu veiksmīgi realizētu.

 

Izvēloties kādu organizāciju no datu bāzes saraksta, Jūs atradīsiet projekta aprakstu, projekta realizācijas termiņus, kā arī kontaktinformāciju par uzņemošo organizāciju.

 

Ja Jūs atradāt projektu un uzņēmējorganizaciju, kurā Jūs vēlētos īstenot brīvprātīga darba praksi Jums ir nepieciešams uzrakstīt  CV (tas ir –īss dzīves stāsts, informācija par izglītību, prasmēm un interesēm) un motivācijas vēstuli (te ir jāatspoguļo Jūsu identitāte un interese par projektu), proti, nepieciešams pamatojums, kāpēc Jūs esat vislabākais kandidāts šim projektam  (Tādēļ ir labāk nesūtīt vienu un to pašu motivācijas vēstuli dažādām organizācijām).

 

 

 

Izvēloties projektu, jāatceras, ka Jums ir nepieciešams pēc iespējas vairākām Jums piemērotas organizācijām nosūtīt pieteikumu vēstuļu, jo atbildes no organizācijām var būt ļoti dažādas.

 

Kā arī atcerieties, ka tas ir vienīgais dokumentus pēc kura Jūs vērtēs potenciālā uzņēmējorganizācija saskaņā ar projekta "Eiropas brīvprātīgais darbs" nosacījumiem.

 

Tāpat, mājas lapā (jaunatne.gov.lv) Jūs varat iepazīties ar dažādiem padomiem,  kā arī uzzināt noderīgu informāciju par uzņēmējorganizācijām.

 

Kā arī, sīkāku informācija Jūs varat iegūt lejupielādējot  EVS  rokasgrāmatu (brošūru) vai arī to apskatot mūsu mājas lapā. (lejupielāde)

 

Izmantojiet projekta "Eiropas brīvprātīgais darbs" doto piedāvājumu, t.i., unikāla pieredzes iespēja un lieliska valodas prakse. Lūdzu, sazinieties ar mums un mēs atradīsim Jums piemērotu organizāciju jebkurā Eiropas Savienības valstī.

 

 

Ja Jums ir grūtības atrast sevi piemērotu organizāciju un darbu,

tad Jūs droši varat griezties pie mums! Mēs Jums varam palīdzēt!
   
Zvaniet: 65420019, 20371892
Adrese: Imantas iela  3 / 5, Daugavpils
Vai arī rakstiet: erfolg@inbox.lv

evs@erfolg.lv - programmas konsultants - Andris Ondzuls
www.erfolg.lv
Atpakaļ