Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

01-02-2013

Daugavpils Domes priekšsēdētāja tikās ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadību


1 februārī  darba vizītē Daugavpils Universitātē (DU) bija ieradusies IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Inese Stūre. Viņai bija tikšanās arī ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu. Sarunā piedalījās arī DU rektors Arvīds Barševskis.

Žanna Kulakova uzsvēra, ka viena no Daugavpils iespējām, protams, ir izglītība. Daugavpils universitāte ir ne tikai pilsētas, bet visa reģiona lepnums. Prieks, ka augstskola strauji attīstās, realizē vērienīgus projektus un  ir nozīmīgs pašvaldības partneris centieniem attīstīt Daugavpili. Kulakovas kundze izteica pateicību DU rektoram Arvīdam Barševskim par ieinteresētību arī pašvaldības darbā un iesaistīšanos pilsētas aktivitātēs.

Arvīds Barševskis atzina, ka Žanna Kulakova ir mērs ar kuru izveidojusies veiksmīga sadarbība, kā ne  ar vienu citu. Priecē tas, ka Domes vadība redz Daugavpils Universitātes lomu, ir interese par augstskolas attīstību, saskata augstskolā ļoti labu partneri.

Bija sagatavota prezentācija par pilsētu, akcentu liekot uz izglītību un sadarbību ar DU. 2 reizes  gadā Dome piešķir stipendijas sekmīgākajiem studentiem. Studenti ir potenciālie darbinieki pašvaldībā. Žanna Kulakova atzina, ka saskaroties ar DU absolventiem,  par izglītības līmeni var teikt tikai labus vārdus. DU studenti ir labi palīgi, kad pašvaldība rīko forumus, konferences, Pilsētas svētkus.

Arvīds Barševskis augstu vērtē Daugavpils Domes rīkotos forumus, jo pats redz rezultātu. DU ir apmeklējuši vairāki investori Investīciju foruma laikā, iepazinās ar augstskolu un ir arī piedāvājumi sadarbībai. Tāpēc viņš izteica pateicību Daugavpils Domei par sadarbību, par iespēju piedalīties pasākumos, par starpniecību darbā ar uzņēmējiem. Pateicoties Daugavpils Domes aktivitātēm uzņēmēji jau paši sāk nākt uz Universitāti un interesējas par iespējām sadarboties.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Inese Stūre uzskata, ka daudz ir izdarīts pilsētas attīstībā, priecē lielie projekti, bet īpaši augstu vērtē pašvaldības interesi par augstskolām, konkrēti,  ciešo savdabību ar Daugavpils Universitāti. Tā ir vērtīga pieredze, kas sniedz labumu abām pusēm. Runājot par DU, ministrija augstskolu redz kā nozīmīgu, ļoti spēcīgu reģionālu universitāti ar milzīgu potenciālu attīstībai.

Tikšanās laikā tika runāts par mācību programmām, skolu izglītības līmeni, kadru trūkumu un iespējām situāciju mainīt. Žanna Kulakova izteica ieinteresētību pēc iespējas operatīvāk strādāt pie kadru jautājuma. Pašvaldība vairakkārt ir iniciējusi šo jautājumu dažādos līmeņos un rūpīgi seko procesam. Inese Stūre informēja par IZM darbu šajā virzienā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

 
Atpakaļ