Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

23-01-2013

Jauniešu neformālās izglītības centrs 2013.gadu sagaidīja ar optimismu un radošām idejām


Jaunatnes departamenta Jauniešu neformālās izglītības centrs, kas atrodas Varšavas ielā 45, 2013.gadu sagaidīja ar optimismu un radošām idejām tālākai attīstībai.

Centra darbības mērķis ir aicināt jauniešus aktīvi un lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Šī mērķa sasniegšanā palīdz 18 jauniešu organizācijas, kuras darbojas Neformālā izglītības centrā dažādu interešu sfērās un sniedz centra apmeklētājiem iespēju izvēlēties sev piemērotāko un interesantāko nodarbību.

Centrs darbojas tikai 4 mēnešus, bet šajā laikā izdevās veidot komfortablu vidi un draudzīgu atmosfēru radošam jauniešu darbam. Aktīvāko jauniešu interešu apvienošanai tika radīta jauniešu organizāciju padome, kas palīdz realizēt visus centra uzdevumus un kopīgās idejas.

Centra darbības laikā tika organizēti tematiskie semināri un apmācības, kurās tika skartas mūsdienu jaunatnei aktuālas tēmas: sports kā veselības veicināšanas līdzeklis, māksla, fotogrāfijas izveides māksla, muzikālo spēju attīstības jautājums (no bungām līdz elektroniskās mūzikas izveidei), biljarda spēles tehnika, smēķēšanas un alkohola lietošanas kaitīgums u.c.. Tāpat par tradīciju kļuvušas intelektuālās spēles „Intelektuālais pokers”, „Mafija” un „Kas? Kur? Kad?”. Tagad Neformālās izglītības centrs strādā pie telpu iekārtošanas, tiks uzstādīts ekrāns un projektors, kur ir ieplānots rādīt dažādas apmācību prezentācijas un filmas.

2013.gada sākumā Jauniešu centrā tika organizēts rokkoncerts „Rok-Novoselje”, kurā piedalījās 5 rok-grupas no Daugavpils un Daugavpilsnovada. Pasākums notika, pateicoties biedrībai „M&Y” un Jaunatnes departamentam, un norisinājās nelielā draudzīgā atmosfērā.

Tāpat 18.janvārī Neformālās izglītības centrā notika atvērto durvju diena un tematiskais vakars „AutoCad”, kur jauniešu organizācijas rādīja sava darba raksturojošus paraugdemonstrējumus un prezentācijas, pēc kā visi viesi tika aicināti uz elektroniskās mūzikas diskotēku „AutoCad”.

Pašalaik centra jaunieši gatavo izstādi–performanci „Lode”, kas ir ieplānota šī gada februārī. Izstāde sevī apvienos dažādus mākslas virzienus: tēlotājmāksla, grafika, fotgrāfija un teātris, kur visi mākslas veidi tiks apvienoti vienā „lodē”.

 

Informāciju par centra darbību var saņemt no tā vadītāja un Jaunatnes departamenta jauniešu lietu speciālista Aleksandra Ivanova (aleksandrs.ivanovs@daugavpils.lv) vai arī Jaunatnes departamentā.
Atpakaļ