Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-11-2012

Tikšanās laikā ar satiksmes ministru tika aktualizēts arī Daugavpils lidostas projekta realizācijas jautājums (video)


28. novembrī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri, lielo pilsētu pašvaldību vadītāji tikās ar satiksmes ministru Aivi Roni. Tikšanās laikā pārrunāja vairākus nozīmīgus jautājumus, kas skar transporta jomu pašvaldībās. Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka ierobežota finansējuma apstākļos ir jākoncentrējas uz esošo satiksmes infrastruktūras objektu sakārtošanu, nevis uz jauniem un apjomīgiem projektiem, kā arī ir jāpabeidz iesāktie darbi.

Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova atzinīgi novērtēja šo tikšanos. Viņa uzsvēra, ka notika ļoti konstruktīvs dialogs ar ministru, saņemtas atbildes uz daudziem pašvaldībai svarīgiem jautājumiem. Daugavpilij ļoti nozīmīgs ir  Daugavpils lidostas projekts un tikšanās laikā par šī projekta realizāciju bija runāts.

„ Man ir liels gandarījums, ka Satiksmes ministrija un pats ministrs atbalsta mūsu lidostas izveidi. A. Ronis saskata reālas iespējas to realizēt, tāpēc pašvaldībai jāturpina darbs. Liels atbalsts ir arī tas, ka pie ministrijas ir izveidota speciāla darba grupa, ko vada Valsts sekretārs un šī darba grupa ir liels atbalsts pašvaldībai, tiek sniegtas konsultācijas un tas ir apliecinājums, ka Satiksmes ministrija Daugavpils projekta realizācijā ir ieinteresēta”, skaidro Žanna Kulakova.

Ar ministru tika runāts par Satiksmes ministrijas plānotajām aktivitātēm un pasākumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodam, ieguldījumiem sauszemes transporta tīklu attīstībā, ielu un ceļu infrastruktūras un starppilsētu, starpreģionu un starpvalstu dzelzceļa infrastruktūras izveidošanā un atjaunošanā, investīcijām Latvijas lielo ostu pamata infrastruktūras sakārtošanā un jaudu palielināšanā, kā arī par ministrijas tuvākajām aktivitātēm transporta infrastruktūras atjaunošanā un izveidē.

“Caur lielajām pilsētām iet galvenie valsts tranzīta un satiksmes ceļi. Bez sadarbības ar lielajām pilsētām tranzīta un satiksmes koridora attīstība nav iedomājama,” uzrunājot pilsētu vadītājus, teica A. Ronis. Tikšanās laikā LLPA aktualizēja jautājumu par autoceļu fondu un tā darbību. Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka satiksmes un infrastruktūras nozarei nedrīkst atņemt finansējumu par labu citām, arī svarīgām, nozarēm. Šī bija LLPA pirmā tikšanās ar satiksmes ministru.

 Video

Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre L. Korsaka

 
Atpakaļ