Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

02-01-2012

Iedzīvotāju ievērībai par vienkāršoto robežas šķērsošanu uz Baltkrieviju


Ārlietu ministrija informē, ka Baltkrievijas puse ir veikusi precizējumus ieceļošanas mērķi apliecinošo dokumentu sarakstā, pamatojoties uz Š.g. 23.augustā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Sadaļā „radinieku apmeklējumi" ielūgums ir aizstāts ar izziņu par dzīvesvietu.

Ar Baltkrievijas pusi ir panākta vienošanās par to, ka ceļojuma mērķa apliecināšanai, tiek uzrādīti dokumentu oriģināli vai to notariāli apliecinātās kopijas. Izņēmuma gadījumos, ja dokumentārie pierādījumi nav saglabājušies, par derīgam tiek uzskatītas vietējo pašvaldību izsniegtās izziņas, kuras ir sastādītas, pamatojoties uz liecinieku sniegtām liecībām.

Jāpievērš uzmanība pasu derīgumu termiņiem - pase ir derīga atļaujas saņemšanai, ja tās derīguma termiņš ir trīs mēnešus garāks par atļaujas termiņu un tajā ir vismaz divas brīvas lappuses. Pases, kas izsniegtas uz 50 gadiem, nav derīgas ceļojumiem ārpus Šengenas telpas. Pases maiņa pēc personas iekļaušanas pierobežas iedzīvotāju sarakstā nebūs šķērslis pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Ņemot vērā, ka nepieciešamo dokumentu pieņemšana pierobežas satiksmes atļauju izsniegšanai Baltkrievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī tiks uzsākta no 2012.gada 1.februāra, jāņem vērā, ka atļaujas saņemšanai personai ir jāiesniedz Vienošanās 5.panta pirmajā daļā norādītie dokumenti

5. pants

1. Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai pierobežas teritoriju iedzīvotāji vietējās pierobežas satiksmes atļauju izsniedzējās iestādēs iesniedz šādus dokumentus:

a) derīgu ceļošanas dokumentu;

b) aizpildītu anketu;

c) fotogrāfiju;

d) dokumentu, kas apliecina, ka noslēgts medicīniskās apdrošināšanas līgums, kas derīgs uz pirmā brauciena laiku.

. Papildus dokumenti, kas apliecina ieceļošanas mērķi vai dzīvesvietu pierobežas teritorijā, var tikt pieprasīti gadījumos, ja pierobežas iedzīvotāju sarakstā norādītā informācija ir mainījusies un nesakrīt ar ziņām, kuras persona ir sniegusi konsulātā.

 

Informāciju sagatavoja Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa..
Atpakaļ