Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

12-07-2017

Daugavpils pilsētas dome pievienojas kampaņai, apņemoties veikt pasākumus, kas veicina un paātrina ISO 50001 ieviešanu


Daugavpils pilsētas dome parakstīja saistības, pievienojoties Energopārvaldības kampaņai, tādējādi  apstiprinot pamatprincipus starptautiskajai iesaistei ISO 50001 standarta ieviešanā. Energopārvaldības kampaņas mērķis ir maksimāli palielināt ISO 50001 potenciālu, pateicoties ciešākai starptautiskajai sadarbībai.

Lai veicinātu ISO 50001 ieviešanu, Daugavpils pilsētas dome apņemas paplašināt tā sertifikācijas robežas, iekļaujot pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas, īstenojot pasākumus ielu apgaismojuma, pašvaldības ēku un sabiedriskā transporta infrastruktūras modernizācijā, ieviešot energotaupības pasākumus, kā arī veicinot starptautisko sadarbību kampaņas ietvaros, kas tiek īstenota ar CEM Energopārvaldības darba grupas starpniecību.

Energopārvaldības kampaņa atbalstīs Daugavpils pilsētas domes centienus veicināt ISO 50001 ieviešanu publiskajā sektorā (sabiedriskās ēkas, ielu apgaismojuma sistēma un transports) ar mērķi racionāli un ilgtspējīgi pārvaldīt pašvaldības īpašumā esošos objektus, samazināt izmaksas, uzlabot konkurētspēju un novirzīt ietaupījumus attīstībai.

            Daugavpils pilsētas dome uzskata, ka ISO 50001 energopārvaldības sistēma ir galvenais instruments globālo mērķu sasniegšanai klimata un enerģētikas jomā. ISO 50001 Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēma ir daļa no Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna līdz 2020. gadam. Pašvaldība ir brīvprātīgi apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 % visā pilsētas teritorijā, salīdzinot ar 2010. gadu. Daugavpils energopārvaldības sistēmas mērķi 2017. gadam: samazināt enerģijas patēriņu par 3 % (3,8 TJ) desmit pašvaldības ēkās ar vislielāko enerģijas patēriņu; samazināt elektrības patēriņu par 1 % (0,2 TJ) desmit ielu apgaismojuma līnijās; samazināt sabiedriskā transporta dīzeļdegvielas patēriņu par 1 % (0,4 TJ).

Daugavpils pilsētas dome sniegs ieguldījumu kampaņas mērķu sasniegšanā:

  • Atbalstot pamatprincipus sasniegumu paātrināšanai klimata jomā, ieviešot ISO 50001,
  • Apņemoties veikt konkrētas darbības, lai virzītu ISO 50001 un pamatprincipu ieviešanu,
  • Veicinot starptautisko apmaiņu ar Energopārvaldības darba grupas starpniecību,
  • Atzīstot ISO 50001 vadošo lomu,
  • Sekojot līdzi un daloties ar standarta ieviešanas progresu.

Kampaņu organizē Ministru sanāksme tīrās enerģijas jomā (Clean Energy Ministerial – CEM), kas ir augsta līmeņa globālais forums, kura mērķis ir sekmēt tīras enerģijas tehnoloģiju politikas un programmu izstrādi, dalīties ar pieredzi, labāko praksi un veicināt pāreju uz globālu tīrās enerģijas ekonomiku.

Ar šādu pasaules mēroga foruma palīdzību uzņēmumu, pašvaldību u.c. organizāciju vadītāji kopīgi strādā pie uzņēmējdarbībai draudzīgas pieejas, kuras pamatā ir vairāk nekā 50 valstu labākā pieredze un kura demonstrē straujus uzlabojumus starp vairāk nekā 12 000 ISO standarta pirmajiem ieviesējiem. Piemēri no visas pasaules ir pierādījuši standarta ieviešanas vērtību uzņēmējdarbībā, panākot energoefektivitātes uzlabojumus par 10% un vairāk.

Papildus informācija:

Saistības

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr.: +371 654 76066 E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv

 

 
Atpakaļ