Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-03-2017

Daugavpils Sociālajam dienestam aprit 25 gadi (VIDEO)


Daugavpils Sociālā dienesta vēsture neatkarīgā Latvijā aizsākās 1992. gadā. Tajā valstij un tās iedzīvotājiem grūtajā laikā Labklājības ministrija uzsāka sociālā nodrošinājuma sistēmas reorganizāciju. Uz tās bāzes vietējās pašvaldībās sāka veidoties sociālās palīdzības nodaļas. 1992. gada 2. aprīlī pieņemts lēmums par Daugavpils pašvaldības sociālās apkalpošanas nodaļas izveidošanu. Par tās vadītāju kļuva Helēna Soldatjonoka. Nodaļas pārziņā bija apkalpošana mājās, pansionāts un vispārējā un sociālā darba ekspertīzes ārstu komisija. Vēlāk nodaļu pārveidoja par Sociālo lietu pārvaldi, bet 2016. gadā – par Daugavpils pilsētas domes Sociālo dienestu. Silvija Čerenko un Ludmila Krasņikova ir vienas no visilgāk  strādājošajām darbiniecēm: Silvija šeit strādā 20 gadus, bet Ludmila – jau 25. gadu.

Gadiem ejot, paplašinājās to pilsētnieku loks, kuriem bija nepieciešams pašvaldības atbalsts, pieauga pabalstu apmērs, ievērojami palielinājās speciālistu darba apjoms. Šodien ar pārliecību var apgalvot, ka neviena cita pašvaldība Latvijā nenodrošina iedzīvotājiem tik daudz atvieglojumu kā Daugavpils. Paaugstināta uzmanība tiek pievērsta ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, vientuļiem veciem cilvēkiem, vardarbības upuriem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un krīzes situācijās nonākušajiem. Sociālā dienesta trijās nodaļās un septiņās struktūrvienības strādā 177 darbinieki, no tiem 132 ir ar augstāko izglītību, daudzi turpina mācības, divi ir pabeiguši doktorantūru. Savas iestādes 25. gadadienu darbinieki svin darba apstākļos kopā ar pilsētas vadību un Daugavpils domes deputātiem: tiekas ar iedzīvotājiem, atbild uz viņu jautājumiem, rīko praktiskas nodarbības, apmeklē struktūrvienības, pārrunā paveikto un nākotnes plānus. Dienas centrs Liepājas ielā 4 jau sen ir kļuvis par pilsētnieku iecienītu tikšanās vietu, tāpēc ar Domes lēmumu, sagaidot 15. gadadienu, tas tika pārdēvēts par Dienas centru „Saskarsme”.

Sociālās jomas kurators, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe norādīja, ka pēdējo gadu laikā Sociālā dienesta darbā ir vērojamas pozitīvas tendences: sākot no globālu jautājumu risināšanas, līdz konkrētu objektu sakārtošanai. Piemēram, sociālajā patversmē Šaurā ielā 23 koplietošanas telpās ir nomainīti logi, ieejas durvis un veikts dušas telpu kapitālais remonts. Tagad šeit vienlaicīgi var nomazgāties 20 cilvēki. Radīti nepieciešamie apstākļi cilvēkiem ar invaliditāti, uzstādīts atbilstošs aprīkojums. Ir veikts remonts arī nakts patversmes telpās, virtuvei iegādātas jaunas mēbeles. Kosmētiskais remonts ir veikts arī sociālās mājas Šaurā ielā 28 dušas telpās, nopirktas divas jaunas veļas mazgājamās mašīnas, tomēr vēl ir nepieciešams uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Ir plānots arī nomainīt grīdas segumu bērnistabā, jo saskaņā ar likumdošanu telpās, kur uzturas bērni, ir aizliegts izmantot mīksto grīdas segumu. Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 apmeklē 70 klienti – bērni un pieaugušie, vairāk nekā 50 no viņiem nāk uz centru katru dienu. Dažādu nozaru speciālisti viņiem palīdz integrēties un apgūt darba iemaņas. Speciālistu vadībā viņi mācās šūt, adīt, aust, nodarbojas ar pērļošanu un floristiku, apgūst datorprasmes. Centram ir nepieciešamas papildus telpas kokapstrādes un keramikas nodarbībām. Pašvaldība plāno paplašināt sniegto pakalpojumu loku.

Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša ielā 39 ir jauna Sociālā dienesta struktūrvienība. Tas  atklāts šī gada 13. februārī, lai uzlabotu sniegtās palīdzības kvalitāti, radītu ērtākus apstākļus darbiniekiem un apmeklētāju uzņemšanai, kā arī atrisinātu rindu problēmu. Tagad to praktiski nav. Speciālisti paspēj apkalpot klientus līdz darba dienas vidum, tāpēc nav nepieciešams nākt uz centru ilgi pirms tā darba laika sākuma. Visu 25 gadu laikā kolektīvs ir demonstrējis saskaņotu darbu komandā, augstu profesionalitātes līmeni un patiesu vēlmi palīdzēt pilsētniekiem.

 
Atpakaļ