Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

07-01-2011

Par sniega un lāsteku novākšanu atbildīgs īpašnieks


Pilsētā kļūst arvien aktuālāks jautājums par teritoriju attīrīšanu no sniega un māju jumtu atbrīvošana no lāstekām.

Tieši māju īpašnieku pienākumos ietilpst uzraudzīt jumtu stāvokli un  uzsākt visas nepieciešamās darbības, lai sniegs un ledus  neapdraudētu garāmgājēju veselību un dzīvību. Tas attiecas gan uz fiziskām personām, gan uz juridiskām personām.
Jumtu attīrīšanu no sniega un ledus var veikt patstāvīgi, kā arī ar citu personu palīdzību, tai skaitā sadarbībā ar Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumu .
Daugavpils pilsētas domes administratīvās atbildības noteikumi par attiecīgo pārkāpumu paredz naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 100 latiem, bet juridiskām personām no 50 līdz 500 latiem. 
Atgādināsim arī to, ka daudzstāvu māju pagalmos par sniega sakopšanu atbild komunālie dienesti, privātajā sektorā-  mājas īpašnieks. Diemžēl ne visi māju īpašnieki šos pienākumus pilda.
Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes administratīvās atbildības noteikumiem par neattīrīto pieguļošo teritoriju privātīpašnieki var saņemt brīdinājumu vai naudas sodu- fiziskās personas līdz 100 latiem un juridiskās personas līdz 500 latiem
Pārkāpumus izskata Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija.
Ziemas periodā (2010/2011) Pašvaldības policijas darbinieki par jumtu netīrīšanu ierosināja 35 administratīvās lietas, par pieguļošās teritorijas nesakopšanu - 19 administratīvās lietas.  98 māju īpašniekiem izteikti brīdinājumi un  veikts izskaidrošanas darbs.
Jāatgādina, ka tā ir ļoti nopietna lieta, jo cietušie var griezties tiesā un piedzīt kompensācijas.

Pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem, savlaicīgi kopt savu īpašumu, nesagādāt raizes apkārtējiem un sev.

 

Informāciju sagatavoja Pašvaldības policija.
Atpakaļ