Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

19-02-2016

53 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir nolēmuši izmantot DzKSU kāpņu telpu uzkopšanas pakalpojumus (VIDEO)


15. februārī Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums noslēdza atkārtoto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju aptauju. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, tā tika veikta 325 mājās. To vidū bija dzīvokļu īpašnieki, kuri iesnieguši kopsapulču protokolus, kas tika atzīti par nederīgiem, kā arī tie, kuri nebija pieņēmuši nekādu lēmumu par kāpņu telpu uzkopšanu: veikt uzkopšanu saviem spēkiem, neko nemaksājot, vai izmantot apsaimniekojošās organizācijas pakalpojumus par noteiktu samaksu. Uzņēmuma darbinieki apņemas katru nedēļu veikt sauso un mitro uzkopšanu, kā arī divas reizes gadā mazgāt logus kāpņu telpās. Oficiālā aptauja  veikta pagājušā gada beigās. Uzņēmums saņēma 423 protokolus, no kuriem 53 mājas nolēma par labu DzKSU, savukārt neizlēmušajiem tika dota vēl viena iespēja izteikt savu viedokli laika periodā no 18. janvāra līdz 15. februārim. Dzīvokļu īpašniekiem bija izsūtītas anketas ar jautājumu: “Kāpņu telpu uzkopšanu veiks DzKSU: jūs esat “par” vai “pret”?” Rezultātā nevienā no mājām nebija nepieciešamais balsu skaits.

Dzīvokļu īpašnieki, kuri ir pieņēmuši lēmumu paļauties uz saviem spēkiem, uzņemas saistības godprātīgi ievērot Ministru kabineta noteikumus par dzīvojamās mājas sanitāro apkopi, pretējā gadījumā apsaimniekojošā organizācija būs spiesta iejaukties.

Uzsākt kāpņu telpu sanitārās apkopes veikšanu tajās mājās, kuras ir lēmušas par labu DzKSU (šobrīd tās ir 48), ir plānots ne vēlāk kā 1. jūlija. Uzņēmuma vadība uzsver, ka māju iedzīvotājiem jebkurā brīdī ir tiesības rīkot sapulci un pieņemt lēmumu par labu savai apsaimniekojošajai organizācijai vai firmai, kas sniedz šādus pakalpojumus. Tomēr, jebkurā gadījumā kopsapulces protokols ir jāiesniedz Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam.

 
Atpakaļ