Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-01-2016

Deputāti apstiprināja sabiedrisko organizāciju līdzfinansēšanas noteikumus (VIDEO)


28. janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja jaunos noteikumus par līdzekļu piešķiršanu no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Programma darbojas jau ne pirmo gadu, un tās mērķis ir stiprināt pašvaldības sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas dažādās sfērās, palīdzēt tām īstenot sabiedriski nozīmīgus projektus un pasākumus pilsētas teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktīvu piedalīšanos aktuālu pilsētas problēmu risināšanā. Iepriekšējo noteikumu korekcija bija nepieciešama, lai uzlabotu sabiedrisko organizāciju darba efektivitāti un paplašinātu to iespējas īstenot iecerēto.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda līdzekļi 2016. gadam ir 80 500 eiro. Nav šaubu par to, ka šī nauda būs pieprasīta. Pagājušajā gadā  īstenoti 175 dažādi projekti. 120 visaktīvāko Daugavpils organizāciju vidū ir bērnu un jauniešu attīstības centrs „Saules stariņi”. Šeit darbojas mūzikas, teātra un mākslas studijas. 2015. gadā ar pašvaldības atbalstu  iegādāta interaktīvā tāfele, bet šogad pedagogi plāno realizēt divus projektus: kultūrizglītojošo un sociālo, lai rīkotu bezmaksas mākslas terapijas nodarbības bērniem ar speciālām vajadzībām.

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa ir pazīstama, pateicoties savai darbībai sabiedrības labā. Pagājušajā gadā tā saņēma Domes līdzfinansējumu pirmās palīdzības sacensību rīkošanai, jauniešu apmācības nometnes un jauno vecāku skolas organizēšanai, bet šogad ir nākusi klajā ar jaunu iniciatīvu, kas veltīta Latvijas simtgadei. Organizācija jau ir vērsusies ASV Latviešu Fondā, lai saņemtu atbalstu projektam, kas vērsts uz latviešu tautas kultūras tradīciju nostiprināšanu Daugavpils multikulturālajā vidē.

Uz pašvaldības atbalstu cer arī biedrība „Latgales suvenīri”. Līdzekļi tiks tērēti materiālu iegādei, kas nepieciešami nodarbībām ar bērniem.

Jaunie noteikumi līdz ar konkursa projektiem paredz līdzfinansējumu  arī braucieniem, kas ir saistīti ar Daugavpils pilsētas popularizēšanu. Pieteikumus konkursam var iesniegt vienreiz gadā līdz 1. martam. Kas skar braucienus, tad naudu varēs saņemt, iesniedzot pieteikumu mēnesi pirms izbraukuma pasākuma. Tomēr jebkurā gadījumā līdzfinansējums vienai sabiedriskajai organizācijai nedrīkst pārsniegt 1 500 eiro gadā. Daugavpils pilsētas dome ir gatava piedāvāt papildus finansējuma iespējas, kļūstot par partneri lielu projektu īstenošanā, apmaksājot 3 000 eiro, taču ne vairāk kā 15% no projekta kopējām izmaksām.

Sabiedrisko organizāciju pieteikumu izskatīšana notiks vairākos posmos: vispirms tos izskatīs darba grupa, tad atkarībā no darbības virziena – Izglītības un kultūras vai Sociālo jautājumu komitejas sēdē, visbeidzot pieteikums būs jāapstiprina deputātiem Domes sēdē. Jaunie noteikumi un pieteikuma veidlapa ir pieejami pašvaldības mājas lapā.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda NOTEIKUMI

Pielikumi

 
Atpakaļ