Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-07-2015

Lielo pilsētu vadītāji vienojās ar Valsts prezidentu par regulāru sadarbību


Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), lielo pilsētu domju priekšsēdētāji, šodien, 29. jūlijā, pirmo reizi tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.  Sarunas laikā LLPA vienojās par sadarbību un regulāru viedokļu apmaiņu ar Valsts prezidentu, kā arī pārrunāja pašvaldību finanšu prognozējamības jautājumus un jautājumus par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma efektīvu ieguldīšanu tā, lai tas nestu labumu tautsaimniecībai un atbilstu pilsētu attīstības plāniem. 

 

Tikšanās laikā Valsts prezidents uzsvēra LLPA nozīmi kā konstruktīvam sarunu partnerim līdz šim gan likumdošanas procesā valstī, gan dialogā ar valdību strādājot pie atbalsta mehānismiem pašvaldībām būtiskos jautājumos. Viņš norādīja, ka LLPA var kalpot kā piemērs citiem vienmēr nākot ar saviem piedāvājumiem situācijas uzlabošanai, kas balstīti konkrētos aprēķinos.

 

 “Esam vienojušies par turpmāk regulāru sadarbību ar Valsts prezidentu un sarunas laikā radām vienotu sapratni par vairākiem, šobrīd lielajām pilsētām būtiskiem, jautājumiem. Mēs priecājamies, ka Valsts prezidents izprot pašvaldību darbības īpatnības un problēmas, tādēļ jo vienkāršāk ir veidot kopēju vīziju par labāku vides radīšanu pašvaldību attīstībai un veiksmīgai darbībai arī nākotnē. Viens no svarīgākajiem mērķiem ir no valsts puses nodrošināt prognozējamu un stabilu budžeta politiku tā, lai pašvaldības var ilgtermiņā plānot savu attīstību un nemainīgi nodrošināt sev uzlikto funkciju izpildi ”, saka Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs, LLPA prezidents.

 

Viens no galvenajiem jautājumiem sarunas laikā bija par pašvaldībām pieejamo finanšu resursu stabilitāti un prognozējamību.  LLPA uzskata, ka ir jāstrādā, lai pilnā mērā nodrošinātu pašvaldībām pieejamo finanšu resursu samērojamību ar pašvaldību veicamajām funkcijām, radot kompensācijas iespējas budžeta samazinājuma un jaunu uzdevumu pašvaldībām piešķiršanas gadījumos. Piemēram,  jaunais pedagogu atalgojuma modelis, ko Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd virza apstiprināšanai un tālākai ieviešanai, radīs  būtiskas finansiālas sekas pašvaldībās. Pilsētām bažas rada šobrīd neatrisinātais jautājums par to, kā tiks kompensēti papildus izdevumi, kas radīsies pašvaldībām, ieviešot jauno pedagogu atalgojuma modeli.

 

Tāpat tika pārrunāts ES fondu finansējuma apguves process un efektīvs finanšu ieguldījums tautsaimniecības attīstības veicināšanai.  Fondu apguves procesā valstij ir jānodrošina iespēja katrai pilsētai pašai lemt par efektīvāko finanšu ieguldījumu atbilstoši katras pilsētas attīstības plānam.  Pilsētas uzskata, ka izstrādātajiem fondu apguves kritērijiem ir jābūt procesu veicinošiem, nevis bremzējošiem. 

 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas pilsētas — Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.

 

Papildu informācija:

Dagnija Dižbite-Svarinska

sabiedrisko attiecību konsultante

Tālr.: +371 29295837

E-pasts: dagnija.dizbite@mrsgrupa.lv 
Atpakaļ