Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

27-02-2015

Pieteikšanās Daugavpils tūristu gidu kursiem


Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs (TIC), pateicoties Daugavpils pilsētas domes finansiālajam atbalstam, rīkos Daugavpils tūristu gidu bezmaksas kursus. 

Kursu mērķis: sagatavot jaunus specālistus, kuri ir gatavi apgūt gida iemaņas, saņemt Daugavpils gida sertifikātu un  strādāt Daugavpils administratīvajā teritorijā; sniegt vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī  vispusīgu un precīzu informāciju par Daugavpili, tās tūrisma objektiem un apskates vietām. Lektoru vidū būs ne tikai tūrisma profesionāļi, bet arī Daugavpils  pašvaldības pārstāvji. Gaidām pozitīvi noskaņotas, komunikablas un radošas personības, kas ir gatavas daudz mācīties un iegūt jaunas zināšanas, strādāt ar iekšzemes un ārvalstu tūristiem, popularizēt Daugavpils vietas tēlu, piedāvājot  saturīgas un kvalitatīvas ekskursiju programmas.

Daugavpils tūristu gidu kursi sāksies 2015.gada 1.aprīlī. Kursu ilgums – 2 mēneši (56 akadēmiskās stundas). Tūristu gidu apmācības kursu programmu nodrošinās SIA „Latgales pašvaldību mācību centrs” (Rīgas iela 2, Daugavpils).  

Tūristu gidu mācību programma

Teorētiskās nodarbības:

 1. Ievads tūrismā.  Tūrisma likumdošana. Tūrisma attīstības tendences: pasaulē, Latvijā, Latgalē, Daugavpilī. Galvenie tūrisma veidi. Tūrisma produkts. Tūrisma produkta dzīves cikls. Ekskursijas kā viens no tūrisma produkta veidiem.
 2. Daugavpils pilsētas tūrisma nozares resursi.
 3. Publiskā runa.
 4. Saskarsmes psiholoģija (darbs ar grupu, stresa laika pārvaldība).
 5. Gida personība un ētika.
 6. Komercdarbības pamati.
 7. Mākslas un arhitektūras stili.
 8. Pasaules, Latvijas un Latgales vēstures galvenie posmi.
 9. Daugavpils vēsture. Ievērojamas personības Daugavpils vēsturē.
 10. Daugavpils cietokšņa vēsture.
 11. Daugavpils pilsētas attīstība mūsdienās (demogrāfija, tautsaimniecība, galvenie attīstības virzieni).
 12. Ekskursijas maršrutu metodikas sagatavošana, darbs ar grupu ekskursijas laikā.
 13. Ekskursiju vadīšanas metodika  (kājām, ar  transportu).
 14. Ekskursiju maršruti pa Daugavpili un Daugavpils cietoksni.

Praktiskās nodarbības:

 1. Mācību ekskursija pa Daugavpili.
 2. Mācību ekskursija pa Daugavpils cietoksni.

Apmācību valoda: latviešu.

Kursu noslēgumā: eksāmens (2 daļas -  maršruta prezentēšana auditorijā un ekskursijas vadīšana).

Pēc  eksāmena sekmīgas nokārtošanas kursu dalībnieks saņems apliecību par kursu beigšanu, kas dos iespēju griezties Daugavpils pilsētas domes tūristu gidu sertificēšanas komisijā un saņemt Daugavpils tūrista gida sertifikātu.  Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 26 „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā”,  Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošajos tūrisma objektos un tūrisma maršrutos iekļautajās  apskates vietās  vispusīgu informāciju var sniegt tūristu gids, kurš apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju un minētajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis gida sertifikātu.

 Prasības tūristu gidu kursu pretendentiem:

 • Labas latviešu valodas zināšanas.
 • Labas vismaz vienas  svešvalodas zināšanas. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar angļu, vācu, poļu, un lietuviešu valodas zināšanām. Būsim priecīgi arī par citu svešvalodu pratējiem!
 • Priekšroka tiks dota pretendentiem ar priekšzināšanām vēsturē un kultūras vēsturē, un izpratni par Daugavpils tūrisma objektiem.
 • Laba dikcija un runas spējas.
 • Pozitīva attieksme un interese strādāt ar cilvēkiem.
 • Precizitāte, atbildība, komunikabilitāte, radošums, inteliģence.  
 • Spēja rīkoties neparedzētās situācijās.

 

Pieteikšanās no 2.marta līdz 25. martam, personīgi iesniedzot CV Daugavpils novada tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22a (Vienības namā, ieeja no Ģimnāzijas ielas).  

TIC darba laiks:

Pirmdiena:     10.00 - 14.00

Otrdiena:       10.00 - 18.00

Trešdiena:     10.00 - 18.00

Ceturtdiena:  10.00 - 18.00

Piektdiena:    10.00 - 18.00

Sestdiena:     10.00 - 14.00

Svētdiena:      brīvs

Vietu skaits ierobežots. Pirms kursiem, iesniedzot dokumentus,  ar pretendentiem notiks individuālas pārrunas.

 Papildus informācija: +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Atpakaļ