Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-01-2015

Daugavpilī makšķerēšana notiks saskaņā ar noteikumiem (VIDEO)


30. janvārī pilsētas Domes sēdē deputāti apstiprināja licencētas makšķerēšanas noteikumus Lielajā Stropu ezerā. Pieņemtais dokuments ļauj pašvaldībai atrisināt uzreiz vairākus uzdevumus: veikt saimniecisko darbību, nodrošināt kārtību publiskā lietošanā esošajā ūdenskrātuvē, apkarot iespējamo maluzvejniecību un veikt zivju pavairošanu.  Lai uzlabotu situāciju Lielajā Stropu ezerā, noteikumos ir paredzēti ierobežojumi.
Licencētā zveja tiks ieviesta visā ezera teritorijā no 1. maija līdz 30. novembrim.  Vasaras zveja no laivām vai citiem ūdens transportlīdzekļiem ir atļauta gaišajā diennakts laikā. Licence būs jāiegādājas visiem makšķerēšanas cienītājiem vecumā no 16 līdz 62 gadiem. Maksa variēs atkarībā no makšķerēšanas ilguma (diena, mēnesis vai trīs mēneši), bet licence visai sezonai izmaksās 10 eiro. Nemaz nav daudz, ņemot vērā to, ka makšķerēt zivis vasarā no krasta un ziemā uz ledus varēs bez licences, tas nozīmē – par brīvu. Aizliegums skar vēžošanu un zemūdens medības. Noteikumos ir ietverti arī citi licences īpašnieka pienākumi.
Licences izsniegšanas un saimnieciskās darbības noteikumi sniedz pašvaldībai iespēju pretendēt uz Eiropas fondu un Valsts zivju fonda līdzekļiem ūdenskrātuves attīstībai.
Noteikumos ir norādīts plašs to personu saraksts, kurām pienākas atlaides. Bezmaksas licences tiks izsniegtas Komunālās saimniecības pārvaldē (Saules ielā 5), uzrādot atbilstošu dokumentu. Maksas licences var saņemt Komunālās saimniecības pārvaldē, Lielā Stropu ezera glābšanas stacijā vai noformēt mājas lapā epakalpojumi.lv. Pieņemto noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī regulāru patrulēšanu nodrošinās Komunālās saimniecības pārvaldes darbinieki kopā ar policiju un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes speciālistiem. Pārkāpēji tiks saukti pie atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ir jāņem vērā, ka, izņemot licenci, makšķerniekam ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, kā arī makšķerēšanas kartei. Licencētās zvejas saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

 

 

 
Atpakaļ